Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay, 11-3-2024 Ga 4, 43-54 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Suối Nguồn Sự Sống và Niềm Vui”

LECTIO DIVINA

Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay, 11-3-2024

Ga 4, 43-54

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Suối Nguồn Sự Sống và Niềm Vui

1.LECTIO

Ông cứ về đi, con ông sống

Tin Mừng hôm nay (Ga 4, 43-54) cho biết Chúa Giêsu chữa lành đứa con trai sắp chết của một quan chức hoàng gia. Phép lạ “chữa lành từ xa” này xảy ra do lời nói của Chúa. Chúa Giêsu không làm gì khác ngoài việc nói một lời cứu sống. Chúa nói với người cha buồn rầu có đứa con trai ở Capharnaum sắp chết : Ông cứ về đi, con ông sống”. Người cha tin những gì Chúa Giêsu nói với ông; ông trở về nhà gặp con trai mình đã thực sự được chữa lành. Lời Chúa Giêsu nói tại Cana, nơi trước đây Ngài biến nước thành rượu, là lời cứu chuộc và thông ban sự sống. Đoạn Tin Mừng không tập trung vào việc chữa lành thể xác nhưng vào lời uy lực, hiệu nghiệm của Chúa Giêsu. Chúng ta được kêu gọi chiêm ngưỡng ý nghĩa sâu xa hơn của “dấu chỉ” chữa lành này, và tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế-Mêsia. Thật vậy, chúng ta cần phải tiếp nhận chính con người của Chúa và đón nhận lời ban sự sống của Chúa vào cuộc sống của chúng ta.

2.MEDITATIO
Tôi sống đức tin của mình như thế nào ? Tôi có đức tin vào lời Chúa hay tôi chỉ tin vào những phép lạ và những kinh nghiệm có thể cảm nhận được ? Tôi có lấy đức tin phó thác chính mình cho con người của Chúa Giêsu và tin vào lời hiệu nghiệm, cứu sống của Ngài không ?
Chúa Giêsu tiếp nhận những người theo dị giáo và người nước ngoài để khuyến khích sự hoán cải. Tôi làm thế nào để liên hệ với những người khác với tôi ? Tôi làm cách nào để thúc đẩy họ hoán cải thông qua mối liên hệ đó ?
Tôi có mở lòng đón nhận hành động sáng tạo của Thiên Chúa và cảnh “sáng tạo mới” không ? Tôi có cố gắng trở thành dòng suối của niềm vui, bình an và chữa lành cho những người xung quanh tôi không ?
3.ORATIO

Lạy Thiên Chúa mến yêu, Chúa tuyệt vời biết bao ! Chúa đã tha thứ cho sự bất tuân phục và không chung thủy của chúng con và biến chúng con thành “tạo vật mới”. Trong Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng con cảm nghiệm được niềm vui và sự an bình trong quà tặng sự sống của Chúa. Xin giúp chúng con cởi mở với món quà đó. Chúa tốt lành và thương xót. Chúng con tôn thờ và ngợi khen Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Ông cứ về đi, con ông sống

5.ACTIO

Bằng lời nói tử tế và hành động bác ái, tôi vực dậy tinh thần của một người ngã lòng và giúp cho người ấy trải nghiệm niềm vui của “cuộc sáng tạo mới” của Thiên Chúa.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.