Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng, 12-12-2020 (Mt 17, 10-13) “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Việc Ngài đến được Gioan Tẩy giả đi trước dọn đường”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng, 12-12-2020

Mt 17, 10-13

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Việc Ngài đến được Gioan Tẩy giả đi trước dọn đường”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn”

          Trong Tin Mừng (Mt 17, 9a, 10-13), Chúa Giêsu xác định Gioan Tẩy giả là ‘Ê-li-a’, người phải đến trước khi Đấng Thiên Sai xuất hiện. Bài đọc Cựu Ước trích từ Sách Huấn Ca (Sirach 48, 1-4. 9-11) giúp chúng ta hiểu và đánh giá đúng hơn dung mạo Gioan Tẩy giả là ‘Ê-li-a’, người dọn đường cho Chúa. Ê-li-a là một tiên tri sôi nổi, nhiệt tình trong Cựu Ước; ông có những lời nói bùng cháy như một ngọn đuốc, kêu gọi các nhà chức trách lạm dụng ở Israel phải giải trình trách nhiệm. Ông nói nhân danh Chúa và thể hiện quyền năng của mình bằng cách ngăn không cho mưa rơi xuống và gây ra nạn đói trên mặt đất. Vào cuối sứ vụ của mình, Ê-li-a được đưa lên trời trong một cơn gió lốc, một cỗ xe được kéo bởi những con ngựa bốc lửa. Đến thời gian được định rõ, Ê-li-a sẽ trở lại để thực hiện sứ mệnh sám hối và hòa giải. Trả lời câu hỏi của các môn đệ: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?”, Chúa Giêsu xác định rằng Ê-li-a đã thực sự đến trong con người của Gioan Tẩy giả.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có noi theo tinh thần của Ê-li-a và Gioan Tẩy giả trong việc hoàn toàn phục vụ lời tiên tri của Thiên Chúa và chuẩn bị dân chúng cho ngày của Chúa không?

–      Tôi có xin Chúa ban cho ơn biết làm chứng cho Chúa không?

–      Đặt mình vào vị trí của các môn đệ: tư tưởng của chủ nghĩa tiêu thụ có ảnh hưởng đến tôi không?

–      Đặt mình vào vị trí của Chúa Giêsu: Tôi có đủ lực để phản ứng và tạo ra một cách sống mới cho con người cùng nhau không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Cha, chúng con cảm ơn Cha vì lòng nhiệt thành bốc cháy của Ê-li-a và của Gioan Tẩy giả trong việc kêu gọi mọi người sám hối. Xin giúp chúng con noi gương can đảm của họ để nói lời của Cha. Xin làm cho chúng con đáp ứng trọn vẹn với ơn gọi tiên tri của chúng con và được chúc phúc với kinh nghiệm của Ê-li-a được đưa lên trời trong “cỗ xe lửa”. Cha hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Ê-li-a là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa, lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

          Bằng lời nói và hành động, tôi cố gắng làm một chứng nhân tiên tri can đảm, theo tinh thần của Ê-li-a và Gioan Tẩy giả, trong thế giới ngày càng trở nên thù địch và tục hóa ngày nay.

 Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.