Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Ngày 20/12/2020

Lời Chúa: Lc 1,26-38

Khi ấy, thiên thần Gáp-ri-en được Chúa sai đến một thành xứ Ga-li-lê-a, tên là Na-da-rét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc chi họ Ða-vít, trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng : “Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa : “Ma-ri-a đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Ðấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ða-vít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. Nhưng Ma-ri-a thưa với thiên thần : “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam”. Thiên thần thưa : “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng tối cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, I-sa-ve chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Ma-ri-a liền thưa : “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

 


Suy niệm

BIẾT ƠN VÀ VÂNG PHỤC

“Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền” (x.Lc 1,38)

Mùa Vọng khơi lên cho chúng ta niềm vui và niềm hy vọng. Chúng ta vui vì biết bao ơn lành chúng ta đã nhận được do lòng thương xót của Thiên Chúa. Và, hy vọng lớn nhất của chúng ta là gì nếu không phải là được ơn cứu độ! Bước vào tuần thứ IV của Mùa Vọng, các bài đọc trình bày cho chúng ta về những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Đón nhận những hồng ân đó, chúng ta phải có tâm tình nào, thái độ ra sao và làm gì để đáp trả tình thương của Người?

Đến với sách Samuel quyển thứ hai chương bảy, chúng ta khám phá ra một chuỗi hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho Đavít. Thiên Chúa đã biến đổi và huấn luyện Đavít từ kẻ chăn chiên thành thủ lãnh của dân Israen. Người luôn ở với ông và giúp ông tiêu diệt mọi quân thù. Người còn hứa ban cho ông có được triều đại và ngôi báu vững bền. Ngang qua Đavít, Thiên Chúa mạc khải cho Israel Người chính là Vua của Israel. Đến với bài Tin mừng (Lc 1,26-38), thánh Luca trình bày cho chúng ta, ngang qua biến cố Truyền tin, với lời Xin Vâng của Đức Maria, Thiên Chúa đã ban cho nhân loại món quà vô giá là Chúa Giêsu Kitô. Người là Đấng Cứu Độ duy nhất. Người là Đấng giải thoát chúng ta khỏi tội và những đam mê thế tục. Người là lẽ sống mang lại cho chúng ta niềm vui, ý nghĩa và hạnh phúc đích thực. Đón nhận những ơn lành của Thiên Chúa, lời Thánh Vịnh trong đáp ca và lời tung hô Tin mừng gợi lên cho chúng ta là tâm tình biết ơn, ca khen và thái độ vâng phục Thiên Chúa.

Nhờ ánh sáng Lời Chúa, chúng ta có dịp nhìn lại đời mình để nhận ra ơn lành Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Đó là ơn sự sống, ân sủng đức tin và ơn gọi dâng hiến. Trong ơn gọi làm người, chúng ta được Thiên Chúa ban cho khả năng nhận thức, có ước muốn, biết chọn lựa và dám chịu trách nhiệm về việc mình chọn lựa. Với ơn đức tin, chúng ta được đón nhận mạc khải để biết Thiên Chúa là ai và Người muốn gì? Trong cùng một đức tin với Giáo hội, chúng ta nhận biết và tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất. Với ơn gọi dâng hiến, chúng ta được Thiên Chúa mời gọi dâng hiến chính mình cho Người bằng việc bước theo Chúa Giêsu Kitô với tất cả tự do và ý thức. Nhìn lại những ơn lành Thiên Chúa ban, chúng ta cần sống tâm tình biết ơn, ca khen và thái độ vâng phục. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể vâng phục thánh ý Thiên Chúa? Thưa, chúng ta cần có cái nhìn của đức tin bằng việc tập sống dưới cái nhìn của Chúa. Nghĩa là, chúng ta phải ý thức sự hiện diện của Chúa trong chính mình, nơi tha nhân, qua các biến cố, đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể. Để được như vậy, chúng ta cần suy gẫm Lời Chúa và tận dụng thời gian để ở với Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhờ năng gẫm Lời Chúa, chúng ta sẽ nhạy bén để nhận ra ý Chúa trong cuộc đời. Nhờ thường xuyên kết với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta sẽ được tiếp thêm sức mạnh để có thể thi hành ý Chúa một cách trọn vẹn.

Ước mong qua mỗi Mùa Vọng, chúng ta sẽ có thêm cơ hội để làm phong phú niềm vui và niềm hy vọng trong ơn gọi Kitô hữu của mình. Xin Chúa khơi lên trong chúng ta tâm tình biết ơn và thái độ vâng phục, nhờ đó mỗi ngày chúng ta sẽ hoàn thiện chính mình hơn. Biết ơn và sẵn sàng vâng phục là một trong những tâm thế xứng hợp để chúng ta chào đón Chúa mỗi ngày. Amen.


Comments are closed.