Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I-TN, 13-01-2024 Mc 2, 13-17  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Lương y chữa lành”

LECTIO DIVINA

Thứ Bảy Tuần I-TN, 13-01-2024

Mc 2, 13-17

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Lương y chữa lành

1.LECTIO

Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi

Tin Mừng hôm nay (Mc 2, 13-17) cho chúng ta biết rằng tình yêu chữa lành phát sinh từ Đức Kitô. Chúa Giêsu là Vị lương y tuyệt hảo, và Ngài không cần biện minh cho sự hiện diện của mình giữa những người bệnh. Sự hiện diện của Chúa giữa những người thu thuế và tội nhân là một ủy nhiệm và một sứ mệnh của lòng thương xót. Ngài được Chúa Cha sai đến để xoa dịu mọi thứ đau khổ. Ơn gọi cảm nghiệm lòng thương xót và sự trắc ẩn của Thiên Chúa được ban cho toàn thể Giáo Hội, và thách đố làm cho lòng thương xót của Chúa nhập thể (mặc lấy xác thịt, cụ thể) vào trong thế giới ngày nay (là thách đố) được gửi đến cho mỗi chúng ta.

2.MEDITATIO
Chúa Giêsu kêu gọi một người tội lỗi, một người thu thuế, một người bị dân chúng ghét bỏ…, làm môn đệ của Ngài. Thông điệp nào cho tôi trong hành động này của Chúa Giêsu, cũng là của Giáo Hội Công giáo ?
Chúa Giêsu nói rằng Ngài đến để kêu gọi những người tội lỗi. Có luật lệ và phong tục nào trong Giáo Hội của chúng ta ngăn cản tội nhân tiếp cận Chúa Giêsu không ? Chúng ta có thể làm gì để thay đổi những luật lệ và phong tục này ?
Tôi có sẵn sàng tiếp nhận trọn vẹn vào trái tim của tôi, Chúa Giêsu và ân huệ lòng thương xót của Thiên Chúa mà Ngài mang vào cuộc sống mong manh, thường xuyên bị đổ vỡ và tự hủy hoại của tôi không ?
Tôi có sẵn sàng làm cho trái tim từ bi của Thiên Chúa nhập thể vào trong thế giới đau khổ ngày hôm nay đang rất cần sự chữa lành và thương xót không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là biểu hiện đẹp nhất của lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa đến với chúng con với đụng chạm chữa lành của Chúa. Chúa là Vị Lương y thần linh, giúp đỡ chúng con trong mọi khó khăn của chúng con. Xin chữa lành chúng con về tâm trí, thể xác và linh hồn, để khi đã được phục hồi hoàn toàn, chúng con có thể dâng lên Chúa lời khen ngợi, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi

5.ACTIO
Trong lập trường trắc ẩn của tôi đối với những người nghèo khổ và thiếu thốn, và đặc biệt đối với những “người bị ruồng bỏ”, tôi để cho lòng thương xót của Thiên Chúa được tỏ lộ trong thế giới hôm nay.
Tôi cảm tạ Thiên Chúa về ơn tôi được gọi làm Kitô hữu nhờ Bí tích Rửa Tội và về ơn đặc sủng cụ thể mà tôi đã nhận được vì lợi ích của những người xung quanh tôi. Tôi tối đa hóa những món quà tinh thần tôi đã nhận được vì lợi ích chung.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.