Lời Chúa Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh, 08-01-2022 Ga 3, 22-30 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Gioan Tẩy giả làm chứng về Ngài”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh, 08-01-2022

Ga 3, 22-30

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Gioan Tẩy giả làm chứng về Ngài

1.LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Người bạn của chú rể vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng

Bài đọc Tin Mừng hôm nay (Ga 3, 22-30) trình bày chứng từ cuối cùng của Gioan Tẩy giả về Chúa Giêsu. Gioan Tẩy giả đã từng xác nhận rằng mình không phải là Đấng Mêsia, và rằng Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Dân chúng rời bỏ Gioan Tẩy giả để tìm kiếm phép rửa của Chúa Giêsu. Các môn đệ tận tụy của Gioan Tẩy giả cố gắng nói cho Gioan biết rằng Chúa Giêsu đang lôi cuốn mọi người rời bỏ Gioan. “Nhà tiên tri của Đấng Tối Cao” được nói tới trong bài ca của Giacaria đã có lời tuyên bố cuối cùng rằng mình không phải là Đấng Kitô. Gioan Tẩy giả tôn vinh Chúa Giêsu là Tân Lang, giờ đây đến nhận Tân Nương của mình là Hội Thánh. Lời chứng cuối cùng của Gioan Tẩy giả về Chúa Giêsu hệ tại việc sống những hàm ý trong sứ mệnh của mình: “Ngài phải lớn lên ; còn tôi phải nhỏ đi”.

2.MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)
Tôi có sẵn sàng như Gioan Tẩy giả làm chứng cho Chúa Giêsu không ?
Tôi có giao phó mình cho Thiên Chúa trong lời cầu nguyện tin tưởng không ?
Tôi có tin rằng nếu tôi xin bất cứ điều gì theo ý muốn của Chúa, Chúa sẽ nhậm lời tôi không ?
Tôi có cầu nguyện cho các tội nhân được tha thứ và tôi có làm cho Mầu nhiệm Giáng Sinh sống động trong tâm hồn của tôi không ?
3.ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Cha yêu thương, chúng con tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Chúng con tin rằng nếu chúng con xin bất cứ điều gì theo ý muốn của Cha, Cha sẽ lắng nghe. Chúng con đặc biệt cầu xin Cha tha thứ tội lỗi. Xin ban cho chúng con ơn trung thành và xin cho tinh thần Giáng Sinh sống động trong tâm hồn chúng con mỗi ngày trong cuộc đời chúng con. Cha hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Người bạn của chú rể vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng

5.ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Khi xin Thiên Chúa bất cứ điều gì lúc cầu nguyện, tôi kèm theo điều này “Xin vâng theo ý Chúa”.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.