Thứ Bảy Sau CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH – Ngày 08/01/2022

Lời Chúa: Ga 3, 22-30.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: “Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!” Gioan trả lời rằng: “Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người. Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.

 


Suy niệm

ĐỂ CHÚA LỚN LÊN

“Người phải nổi bật lên, còn tôi phải nhỏ lại” ( Ga 3,30)

Tâm lý tự nhiên, khi thực hiện một việc quan trọng, ai cũng muốn mọi người biết đến tên tuổi của mình. Thậm chí, có những người còn đánh bóng tên tuổi mình bằng việc giúp đỡ những người nghèo khổ, những việc bác ái. Đó phải chăng là một cách giới thiệu Chúa? Chúa có được lớn lên trong những hành động, những lối sống như thế chăng? Sứ vụ của mỗi Kitô hữu cốt là làm Chúa được lớn lên trong đời sống của mình, qua đó mọi người nhận ra và tin vào Chúa.

Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, thuật lại việc các môn đệ của Gioan Tẩy Giả ghen tỵ, khó chịu về việc nhiều người đến chịu phép rửa với Chúa Giêsu. Trước sự việc này, Gioan Tẩy Giả đã bày tỏ thái độ trong sáng của mình, khi ông nhắc lại cho các môn đệ biết, Ông không phải là đấng Messia, ông chỉ là người dọn đường cho Chúa mà thôi. Ông ý thức về sứ mạng của mình là hướng về Đức Kitô, và niềm vui của ông trở nên trọn vẹn khi ông lu mờ đi, để Đấng ông rao giảng nổi bật lên. (X.Ga 3,29-30). Quả vậy, Gioan đã không tham vọng, không ảo tưởng về mình, nhưng bằng một đời sống khiêm tốn, nhìn nhận tất cả đều là ơn Thiên Chúa nên ông đã sống một đời nhân chứng cho đến chết chỉ với mục đích làm chứng cho Chúa. Mọi hành động và lối sống của ông cốt là để Chúa được lớn lên, để rồi qua đó mọi người nhận ra Chúa, và đón nhận ơn cứu độ. Với đời sống đơn sơ, nhỏ bé Gioan đã được Chúa Giêsu tuyên bố rằng, “trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan” (Mt 11,11) và “Gioan là ngọn đèn luôn cháy sáng” (Ga 3,35). Gioan đã sống và hoàn thành cách trọn hảo sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế.

Cũng như Gioan Tẩy Giả, mỗi Kitô hữu chúng ta cần ý thức rằng cuộc sống chúng ta cốt là để làm chứng cho Chúa, là mang Chúa đến cho những người xung quanh chúng ta. Nhưng, để có thể sống được đời chứng nhân, chúng ta phải luôn biết cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, ý thức rằng tất cả mọi sự đều là hồng ân Chúa ban, để rồi biết nhỏ lại trong những điều chưa phải đối với tha nhân, nhỏ lại với tính ghen tị, khoe khoang, hận thù, nóng giận, ích kỷ, dửng dưng… Và khi chúng ta nhỏ lại với những khuynh hướng xấu, thì Chúa sẽ được lớn lên trong những cử chỉ yêu thương, những việc bác ái, trong lời nói cảm thông, nâng đỡ với những người xung quanh chúng ta. Hãy khiêm tốn phục vụ với tất cả tình yêu, vì Chúa ban cho chúng ta khả năng, không phải để giữ riêng cho mình, nhưng là để phục vụ và mưu ích cho Chúa, cho Giáo hội và cho tha nhân. Khi sống đời chứng nhân như thế, chắc chắn niềm vui trong chúng ta sẽ trở nên trọn vẹn, vì Chúa đã được lớn lên trong đời ta từng ngày.

Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta rằng, “Dù ăn, dù uống hay làm bất cứ điều gì anh em hãy làm tất cả vì vinh danh Chúa”( 1Cr 10,31). Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh Gioan Tẩy Giả, ban cho chúng ta luôn biết sống đơn sơ, khiêm tốn và biết nhìn nhận mọi sự chúng ta có đều là ơn Thiên Chúa ban, để rồi biết dành cả cuộc đời sống và làm chứng cho Chúa, ngõ hầu mọi người nhận ra Chúa và đến thờ lạy Ngài.

.


Comments are closed.