Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII-TN, 17-11-2020 Thánh nữ Êlisabét Hungari (Lc 19, 1-10)  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài đến tìm và cứu những gì đã mất”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Ba Tuần XXXIII-TN, 17-11-2020

Thánh nữ Êlisabét Hungari

Lc 19, 1-10

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài đến tìm và cứu những gì đã mất”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”

          Bài đọc Tin Mừng hôm nay (Lc 19, 1-10) trình bày một người nữa bị gạt ra bên lề, cũng đang muốn được ‘thấy’, như người mù Giêricô muốn được thấy. Người thu thuế tên là Giakêu muốn “nhìn thấy” Chúa Giêsu một cách cụ thể, rõ ràng. Dù bị mọi người khinh bỉ do mình làm một nghề đáng khinh, Giakêu vẫn muốn ‘thấy’ Chúa Giêsu là ai. Thấp bé về vóc dáng, lạIi bị cản trở bởi đám đông chen lấn không cho ‘nhìn thấy’ Thầy Chí Thánh Giêsu, Giakêu đã thắng vượt được cái khó khăn đó bằng việc trèo lên một cây sung. Thế rồi khi Chúa Giêsu đi tới chỗ Giakêu đang chờ Chúa, Chúa nhìn lên, Chúa ‘thấy’ ông đang ngồi ở trên cây rất bấp bênh, mong manh, gieo neo, hiểm nghèo, Chúa liền bảo ông: “Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông”. Người thu thuế đầy nghị lực đã đáp lại sáng kiến của Chúa bằng việc trèo xuống khỏi cây sung và đón tiếp Chúa vào dùng tiệc trong nhà của ông. Triệt để hơn, ông đã tử bỏ phân nửa tài sản của ông, và hứa đền bù gấp bốn cho những ai bị ông làm thiệt hại. Giakêu đã được thỏa mãn ước ao ‘nhìn thấy’ Chúa. Ông cảm được niềm vui lớn lao, vì Đấng cứu ‘điều lạc mất’ đã nhìn đến ông với cái nhìn thương xót và đã cứu vớt ông.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Trong cuộc đời, có bao giờ tôi trải qua kinh nghiệm của ông Giakêu, và đã cố gắng trèo lên ‘cây sung’ để nhìn thấy Chúa Giêsu chưa? Hãy nhận dạng những khoảnh khắc như của Giakêu đó, và hãy làm sống lại những cảm giác mãnh liệt, cùng những thách đố của những kinh nghiệm đó.

–      Với tư cách cá nhân và tư cách của Hội Thánh, tôi làm cách nào để tham gia vào sứ mạng của Chúa Giêsu, Đấng đến tìm và cứu những gì đã hư mất, lạc mất?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Cha từ ái, nhiều lần con cảm thấy con khốn cùng và tội lỗi, bị loại trừ và bị ghét bỏ. Nhưng trong sự từ ái của Cha, Cha cho con cảm nghiệm được những khoảnh khắc của sự thật và ánh sáng chữa lành. Con cám ơn Cha về kinh nghiệm Giakêu ở trong con, kinh nghiệm muốn ‘nhìn thấy’ Chúa Giêsu. Cho nên, con trèo lên ‘cây sung’ để nhìn xem Đấng đang đến tìm kiếm điều hư mất. Trong thế ngồi bấp bênh của con trên ‘cây sung’ là đời sống cô đơn của con, con đợi trông sự hiện diện cứu chữa của Chúa, con mong chờ Chúa ân cần gọi con xuống để ở với Chúa. Khi ánh nhìn chằm chằm yêu thương của Chúa bao phủ con, và khi con trèo xuống để chạy tới trái tim ân cần, niềm nở của Chúa, con vui sướng nhận ra tình yêu của Chúa lớn hơn những yếu hèn, những mỏng manh, những nhu nhược… của con. Như Giakêu đã được biến đổi triệt để, xin giải thoát con khỏi mọi gánh nặng của quá khứ tội lỗi của con. Xin đổ đầy con niềm vui cứu độ, khi con nghe Chúa nói: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này… Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

          Như một cách tham dự vào sứ mạng của Đấng đến để tìm và cứu chữa những gì đã hư mất, bạn có thể/ hãy góp phần bằng việc cầu nguyện, những trợ giúp vật chất và những sự phục vụ tự nguyện để giúp người nghèo và người thiếu thốn, người ‘lạc mất’ và người bị gạt ra bên lề.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.