Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXII-TN, 14-11-2023 Lc 17, 7-10  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài kêu gọi ta hiến dâng toàn vẹn”

LECTIO DIVINA

Thứ Ba Tuần XXXII-TN, 14-11-2023

Lc 17, 710

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài kêu gọi ta hiến dâng toàn vẹn

1.LECTIO

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”

Tin Mừng hôm nay (Lc 17, 7-10) nói về sự cống hiến cá nhân được mong đợi nơi một người đầy tớ có khả năng làm được nhiều việc : cày ruộng, chăn chiên, phục vụ bàn ăn... Đầy tớ thì không được tự mãn và không được chịu thua sự kiêu ngạo mà cho rằng chủ mắc nợ mình. Đầy tớ thì phải thi hành nhiệm vụ của mình một cách khiêm nhường và trung thành.

Nếu sự phục vụ trung thành và sự cống hiến hoàn toàn như vậy được trông đợi nơi một người giúp việc gia đình, thì Thầy Giêsu còn đòi hỏi những điều đó hơn nữa ở những người theo Ngài. Các môn đệ Đức Kitô được nhắc khéo rằng họ không bao giờ được dừng lại và nghỉ ngơi trong niềm tin rằng mình đã làm việc đủ rồi. Dìm mình vào cuộc đời của Đức Kitô, người Tôi tớ của Giavê, các môn đệ đã là “đầy tớ” phục vụ Nước Trời. Họ được kêu gọi để hoàn toàn và tận tụy phục vụ ý muốn cứu độ của Chúa Cha. Những người đầy tớ đúng thực không tìm kiếm chính mình. Thái độ khiêm tốn của họ khiến họ cảm thấy sẵn sàng: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi!”

2.MEDITATIO
Tôi xác định ý nghĩa cuộc sống của mình như thế nào ?
Tôi có tự hỏi mình ba câu hỏi của Chúa Giêsu không ? Có lẽ tôi sống như một kẻ đầy tớ vô dụng ?
Là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi có thái độ nào ? Tôi có hoàn toàn cam kết thực hiện việc xây dựng nước Thiên Chúa không ?
Tôi có được dập khuôn đầy đủ theo Chúa Giêsu, Tôi tớ của Giavê Thiên Chúa không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Tôn Sư Thần Linh, Chúa là Tôi Tớ Giavê Thiên Chúa ; trong Chúa, chúng con là “đầy tớ” phục vụ nước Chúa. Xin giúp chúng con trở thành những người trung thành gieo trồng hạt giống nước Chúa, thành những mục tử đáng yêu trong đoàn chiên của Thiên Chúa và thành những người phục vụ khiêm nhường trong bữa tiệc Thánh Thể. Chúng con yêu Chúa và khen ngợi Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”

5.ACTIO
Tôi cầu nguyện cho tinh thần phục vụ sống mãnh liệt trong Hội Thánh.
Bằng sự cống hiến cá nhân cho các công việc hàng ngày, tôi để cho công việc tôi làm, trở thành một phương tiện thánh hóa và xây dựng nước Thiên Chúa.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.