Chúa Nhật Tuần XXXII Thường Niên – Ngày 12/11/2023

Lời Chúa: Mt 25, 1-13

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: ‘Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả’. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: ‘E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn’. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: ‘Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Nhưng Người đáp lại: ‘Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi’. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào”.

 


Suy niệm

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG ĐI ĐÓN CHÚA

.

Kính thưa cộng đoàn, qua bài Tin Mừng vừa nghe, xin gợi lên một số điều để suy gẫm.

Dụ ngôn nói về mười cô trinh nữ đi đón chàng rể cho chúng ta biết chắc được hai điều. Thứ nhất là thời gian chàng rể đến không thể biết trước. Chàng rể là hình ảnh của Thiên Chúa, ngày giờ Chúa đến không ai biết. Điều thứ hai, chúng ta cần phải có sự chuẩn bị để đi đón Chúa, như trong dụ ngôn, sự chuẩn bị của năm cô khôn là chai dầu họ mang theo, để đến khi chàng rể đến, họ kịp ra đón vào.

Sự kiện năm cô dại không mang theo dầu thêm dẫn đến việc họ bị từ chối không được vào dự tiệc có phải là vì Thiên Chúa không có lòng xót thương? Vì chàng rể đến muộn nên các cô khôn và các cô dại đều ngủ thiếp đi, nhưng nhờ mang theo bình dầu mà các cô khôn kịp ra đón chàng rể. Các cô dại không mang thêm dầu giống như xây nhà mình trên cát. Đèn hết dầu hay nhà xây trên cát dễ bị sập đều là những sự cố hiển nhiên mà ai cũng có thể thấy trước được. Vì thế, chúng ta không thể trách Thiên Chúa không có lòng thương xót đối với những ai chỉ mang đèn đi đón Chúa, mà là trách chúng ta không có sự chuẩn bị kỹ càng, đón Chúa đến một cách hời hợt.

Nhìn vào hành trang đón Chúa của mỗi người chúng ta, chúng ta có mang thêm dầu không. Liệu khi Chúa đến, chúng ta có hốt hoảng chạy đi xin dầu của người khác. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy đi đón Chúa như cách của năm cô khôn, nhờ sự chuẩn bị mà các cô đã được lấy phần phúc.

Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết ý thức rằng, hành trang đón Chúa phải do chính chúng con tự chuẩn bị cho mình.


Comments are closed.