Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVIII-TN, (Lc 11, 37-41) “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy về tầm quan trọng của sự bố thí”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Ba Tuần XXVIII-TN, 13-10-2020

Lc 11, 37-41

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy về tầm quan trọng của sự bố thí”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người”

          Tin Mừng hôm nay (Lc 11, 37-41) chứa đựng một tuyên bố của Chúa Giêsu về việc bố thí. Trong bối cảnh luận chiến với những người Pharisiêu, là những người quan tâm đến sự trong sạch mang tính nghi lễ hơn là sự trong sạch của tâm hồn, Chúa Giêsu khẳng định: “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người”. Thật vậy, bố thí là thanh lọc. Bố thí giải phóng chúng ta khỏi những khuynh hướng gian ác dẫn đến tự hủy hoại bản thân. Chúa Giêsu dạy những người Pharisiêu chỉ ý thức về mặt lễ nghi và tất cả chúng ta rằng lòng bác ái vượt lên trên những quy luật rửa tay và những quy định giả tạo khó có thể chịu đựng được của con người. Chúa Giêsu thúc đẩy các môn đệ của Ngài quan tâm sâu sắc đến người thiếu thốn và người dễ bị tổn thương. Chọn lập trường nệ luật và thái độ đạo đức giả sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến ý nghĩa của việc làm môn đệ Đức Kitô, vốn được thúc đẩy bởi tình yêu Thiên Chúa và người lân cận.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có nhận ra tầm quan trọng của “bố thí” trong việc thực hành làm môn đệ Đức Kitô và trong việc thanh tẩy những khuynh hướng gian ác dẫn đến sự tự hủy hoại bản thân không?

–      Phải chăng tôi có tội vì chỉ quan tâm đến bản thân với những tuân giữ bên ngoài mà không chú ý đến những thái độ bên trong và sự chính trực của cá nhân?

–      Tôn trọng người có suy nghĩ khác với chúng ta, có thể tạo điều kiện cho cuộc đối thoại ngày nay vốn rất cần thiết và khó khăn. Làm thế nào để tôi thực hành đối thoại trong gia đình, nơi làm việc và trong cộng đoàn?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa đã kêu gọi chúng con sống liêm chính và đã dạy chúng con rằng lòng bác ái làm thay đổi việc chỉ tuân giữ luật pháp. Xin giúp chúng con đánh giá đúng sức mạnh và vẻ đẹp của sự bố thí. Xin ban cho chúng con ân sủng để thực hiện việc bố thí một cách sáng tạo và hiệu quả. Xin để chúng con biểu lộ đức tin sống động của mình qua những việc làm yêu thương. Chúa là Đấng trao ban sự sống của chúng con, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Thực hành bố thí một cách sáng tạo và với sự cống hiến cá nhân.

–      Trong cuộc sống hàng ngày, hãy bày tỏ đức tin của bạn qua những việc làm yêu thương.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.