Chúa Nhật Tuần 28 Thường Niên – Ngày 11/10/2020

Lời Chúa: Mt 22,1-14

Khi ấy, Chúa Giê-su lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng : “Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến.” Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng : “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng : này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng ; xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi ; người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng : “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng : “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới”. Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng : “Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”.

 


Suy niệm

NƯỚC THIÊN CHÚA – BÀN TIỆC TÌNH THƯƠNG

“Các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới” (Mt 22, 9).

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mang đến cho chúng ta một Tin Mừng trọng đại. Tin Mừng đó là Nước Thiên Chúa mà chúng ta đang kiếm tìm được ví như một bữa tiệc của tình thương.

Tại sao lại nói Nước Thiên Chúa là bữa tiệc tình thương? Thưa, trước hết, bởi nơi đây “Chúa các đạo binh sẽ thết đãi các dân một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon” (Is 25, 6). Tại bữa tiệc này, Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên từng khuôn mặt, xé bỏ chiếc khăn tang bao trùm các dân tộc, cất bỏ mọi tủi hổ dân Người phải chịu (x.Is 6,7-8) (Bđ1). Toàn dân sẽ hoan lạc mừng vui hát vang lời ca “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Người cho tôi nằm nghỉ” (Tv 23, 1) (Đáp ca). Kế đến, vào Nước Thiên Chúa là tham dự bữa tiệc tình thương bởi thực khách của Người không dành riêng ai, nhưng “ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, bất luận tốt xấu đều mời vào dự tiệc” (Mt 22, 9). Tất cả mọi người đều được mời, không phân biệt sắc tộc, màu da; không bất luận người lành kẻ dữ; không xét nét ai công to ai việc nhỏ… Sau nữa, vào Nước Thiên Chúa là tham dự bữa tiệc tình thương còn vì ở đây, ai ai cũng cư xử với nhau bằng tình thương mến. Tình thương trở thành ‘y phục’ chung của tất cả mọi người. Ai không mang ‘y phục tình thương’ sẽ không thể tham dự bữa tiệc. Trong bài Tin Mừng, những người được mời lúc đầu hay anh thanh niên không măc y phục; họ bị loại trừ chỉ vì không có tình thương đối với nhà vua, chú rể và những người tổ chức tiệc cưới.

Lời Chúa hôm nay mang đến cho chúng ta những bài học cho đời sống đạo của mình. Trước tiên, bữa tiệc Nước Thiên Chúa đã mở cửa. Mỗi Kitô hữu, nhờ bí tích Rửa tội, được trở nên những thực khách của bữa tiệc tình thương này. “Thịt béo, rượu ngon”, có thể nói, chính là Lời Chúa và ân sủng nơi các Bí tích. Vậy, chúng ta hãy sống làm sao để tình thương đáp đền tình thương, ân tình đền đáp ân tình. Đừng chạy theo những lợi lộc trần gian “Người đi thăm trại, kẻ đi buôn bán” (Mt 22,5) mà đánh đổi những ân lộc thánh thiêng này. Kế đến, bữa tiệc vẫn mở rộng cửa và chỉ đóng lại vào ngày sau hết. Mỗi chúng ta cũng được mời gọi trở nên những gia nhân nhiệt thành, biết “mặc lấy Đức Kitô” (Ep 4, 24), dùng tình thương mến “đi ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, bất luận tốt xấu đều mời vào dự tiệc” (Mt 22, 9). Sau cùng, khi cửa phòng tiệc đóng lại, Nhà vua sẽ đi quan sát những người dự tiệc. Ước mong mỗi chúng ta biết chuẩn bị ‘y phục lễ cưới’ của riêng mình. Y phục lễ cưới là chiếc áo trắng tinh khôi Rửa tội ngày nào. Tuy với thời gian, nó lấm lem những ích kỷ hận thù, nhưng tin rằng khi “giặt áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7, 14), chúng ta sẽ có được y phục tình thương xứng đáng tham dự Hôn lễ Đức Kitô.

“Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,7). Xin cho mỗi chúng ta không ngừng nỗ lực xây đắp bữa tiệc tình thương nơi môi trường mình sống bằng những việc làm cụ thể, hầu mai này được cùng nhau vui hưởng bữa tiệc tình thương trên Nước Trời.


Comments are closed.