Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXII-TN, 05-9-2023 Lc 4, 31-37  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Lời Ngài được củng cố bằng hành động của Ngài ”

LECTIO DIVINA

Thứ Ba Tuần XXII-TN, 05-9-2023

Lc 4, 31-37

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Lời Ngài được củng cố bằng hành động của Ngài

1.LECTIO

“Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !”

Bài đọc Tin Mừng hôm nay (Lc 4, 31-37) mô tả giai đoạn đầu của sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. Chúa chúng ta ở trong hội đường tại Ca-phác-na-um vào một ngày Sa-bát, nói lời cứu độ của Thiên Chúa và giảng dạy với uy quyền. Thánh sử Luca mô tả tác động của sứ vụ của Chúa đối với cộng đoàn phụng tự : “Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền”. Thế rồi, Chúa biểu lộ quyền năng lời cứu độ của Thiên Chúa bằng cách thực hiện một dấu chỉ chữa lành. Chúa chữa lành cho một người bị quỷ ô uế ám. Lời nói của Chúa được củng cố bởi hành động của Chúa. Cả lời nói và hành động của Chúa đều cho thấy Chúa thật sự là Đấng Mêsia được Thiên Chúa sai đến thế gian.

2.MEDITATIO
Tôi chia sẻ sứ vụ tiên tri của Đức Kitô như thế nào ? Tôi làm thế nào để tiếng nói của sự thật vang lên trong thế giới ngày nay ? Để noi gương Đức Kitô, tôi có sẵn sàng hỗ trợ sứ vụ tiên tri của mình bằng hành động tiên tri của mình không ?
Chúa Giêsu khiến dân chúng khâm phục và kinh ngạc. Cách hành động của tôi có gây được sự ngưỡng mộ của bà con lối xóm không ? Ngưỡng mộ kiểu gì ?
Chúa Giêsu xua đuổi quyền lực của sự dữ và phục hồi con người trở lại là chính mình. Ngày nay nhiều người sống xa lánh mọi thứ và với tất cả. Làm thế nào tôi có thể giúp họ phục hồi và trở lại là chính mình ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là tiên tri thật. Những lời Chúa nói được xác nhận bằng những dấu chỉ kỳ diệu và những hành động chữa bệnh. Chúng con cảm ơn Chúa đã mạc khải, bằng lời nói và việc làm, cho chúng con thấy lòng thương xót của Thiên Chúa. Nơi Chúa, chúng con đã nhận được ơn gọi loan báo Tin Mừng. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để chúng con có thể hoàn toàn phân định và thực hiện được ý muốn cứu độ của Thiên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Lời ấy là thế nào ?

5.ACTIO
Tôi cố gắng đưa Lời Chúa và tình yêu chữa lành của Ngài đến với một hoàn cảnh khó khăn đau đớn và / hoặc một hoàn cảnh xã hội bất công.
Tôi quyết tâm biến chiêm niệm thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của tôi.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.