Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXI-TN, 23-8-2022 Mt 23, 23-26  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài kêu gọi chúng ta sống chân thực hơn”

LECTIO DIVINA

Thứ Ba Tuần XXI-TN, 23-8-2022

Mt 23, 23-26

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài kêu gọi chúng ta sống chân thực hơn

1.LECTIO

“Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ”

Trong Tin Mừng hôm nay (Mt 22, 23-26), chúng ta tiếp tục lắng nghe những lời tuyên bố của Chúa Giêsu về những “tai họa”. Những tuyên bố này nhằm dẫn chúng ta đi trên con đường chân thực và liêm chính. Chúa thở dài về chủ nghĩa nệ luật và chủ nghĩa hình thức của các kinh sư và người Pharisiêu. Họ bận tâm đến những điều vụn vặt như “nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Họ lầm lạc về các ưu tiên đến nỗi hầu như lọc được con muỗi trong khi nuốt chửng con lạc đà. Mối quan tâm của họ đối với việc tuân giữ cách hình thức được biểu tượng bằng các bình, chậu, vại, lọ… chỉ được rửa sạch ở bên ngoài. Tuy nhiên, sự trong sạch bên trong không thể đạt được nhờ sự đúng mực bên ngoài trong việc tuân giữ đạo đức, mà phải là bằng việc làm sạch những ý hướng bên trong của chúng ta. Đôi khi chúng ta có những giả hình khi cố gắng thể hiện những gì mình không có, đặc biệt là trong lĩnh vực giá trị cá nhân. Chúng ta cũng có xu hướng nại đến chủ nghĩa nệ luật vì nó là cách dễ dàng để thoát khỏi các nghĩa vụ đạo đức của chúng ta. Thật vậy, cố gắng trở nên tốt là một việc đòi hỏi nhiều hơn chỉ cần trông là tốt. Cũng dễ dàng thực hiện các tuân giữ đạo đức hơn là quan tâm đến các công việc của công lý và lòng thương xót và nỗ lực biến đức tin của chúng ta thành hành động.

2.MEDITATIO
Làm thế nào để tôi đáp lại lời mời gọi của Đức Kitô về tính chân thực, sự liêm chính và lòng bác ái lớn hơn ?
Có hai tuyên bố “Khốn cho các ngươi …”, hai lý do để bị Chúa Giêsu chỉ trích. Cái nào trong hai cái này áp dụng cho tôi ?
Những khiển trách của Chúa Giêsu có vẽ lên cho tôi một bức tranh lớn hơn về việc không chỉ tránh tội lỗi mà còn phải thanh tẩy nội tâm và sống nhân đức không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa kêu gọi chúng con hãy có sự chân thực, nội tâm và lòng bác ái lớn hơn. Xin giúp chúng con thanh luyện những ý hướng bên trong của chúng con. Xin ban cho chúng con sự trung thực và chính trực của trái tim. Lạy Chúa Giêsu, xin ở với chúng con. Xin để cho tinh thần yêu thương của Chúa định hình cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con làm chứng cho thế giới thấy vẻ đẹp của việc trở thành một Kitô hữu chân chính. Xin cho chúng con giữ vững những truyền thống thiêng liêng được truyền lại cho chúng con trong và qua Giáo Hội. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Các ngươi đã bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật

5.ACTIO
Tôi mở mắt nhìn những người xung quanh tôi ngay hôm nay. Tôi cảm ơn Chúa vì sự tốt lành mà tôi nhìn thấy. Tôi xin Chúa ban ơn trợ giúp những người cô đơn và thiếu thốn.
Để giúp hiểu các truyền thống thiêng liêng của Giáo Hội, tôi tìm một bản sao Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo và cẩn thận học tập.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.