Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên – Ngày 10/08/2022

Lời Chúa: Ga 12,24-26

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

 


Suy niệm

HÃY YÊU QUÝ MẠNG SỐNG ĐỜI SAU

“Ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,25).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng xem mạng sống mình ở đời này là quan trọng, nhưng hãy đặt mối quan tâm hàng đầu là sự sống đời đời.

Theo lẽ thường, ai cũng muốn tìm cho mình một cuộc sống đầy đủ về vật chất cũng như tinh thần ở đời này. Vì thế, mỗi người đều ra công học tập, làm việc và xây dựng gia đình để vun vén cho mình một cuộc sống hạnh phúc nơi trần gian. Tuy nhiên, chúng ta có thể bị cuốn vào mối bận tâm nơi cuộc sống trần gian này mà quên rằng cuộc sống đời sau mới là đích đến cuối cùng. Vì vậy, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng, ai yêu quý mạng sống mình ở đời này thì sẽ mất. Chúa Giêsu nói điều này không có nghĩa là Ngài bảo thế giới này không quan trọng, nhưng đúng hơn Ngài muốn nhắc chúng ta phải đặt giá trị của sự sống đời đời lên hàng chính yếu, và sự sống đời này phải phục vụ và hướng đến sự sống đời sau. Do đó, trong cuộc sống đời này, mỗi chúng ta được ví như hạt lúa, phải chết đi thì mới sinh được nhiều hạt khác.

Theo lời dạy của Chúa Giêsu, mỗi người trước tiên phải ý thức về giá trị cao trọng của sự sống đời đời, đồng thời biết tận dụng cuộc sống đời này để sinh nhiều công trạng cho sự sống đời sau. Cụ thể, mỗi chúng ta phải can đảm từ bỏ những ràng buộc vật chất không cần thiết trong cuộc sống. Để rồi, chúng ta không bị lệ thuộc vào nó một cách thái quá mà xao nhãng giá trị của cuộc sống đời đời. Bên cạnh đó, mỗi chúng ta cũng phải siêng năng tham dự Thánh Lễ, lãnh nhận các Bí tích và cầu xin ơn Chúa, để xây dựng và nuôi dưỡng một đời sống thiêng liêng mạnh mẽ, nhờ đó mới có thể thắng vượt được những cám dỗ của cuộc sống trần gian mà tiến bước vào Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết quý trọng và biết đặt giá trị cuộc sống đời sau lên hàng chính yếu, để tất cả những gì chúng con làm hôm nay nơi trần gian này đều nhắm đến việc xây dựng một cuộc sống đời đời trên Thiên Đàng. Amen.


Comments are closed.