Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX-TN, 09-8-2022 Mt 18, 1-5. 10. 12-14  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài muốn chúng ta nên giống trẻ thơ và quan tâm đến những kẻ bé mọn”

LECTIO DIVINA

Thứ Ba Tuần XIX-TN, 09-8-2022

Mt 18, 1-5. 10. 12-14

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài muốn chúng ta nên giống trẻ thơ và quan tâm đến những kẻ bé mọn

1.LECTIO

“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này”

Tin Mừng hôm nay (Mt 18, 1-5, 10. 12-14) cho thấy thật đáng thất vọng, câu trả lời của các môn đệ đáp lại cố gắng kiên nhẫn của Vị Tôn Sư Thần Linh để giúp họ hiểu sứ mệnh thiên sai và định mệnh vượt qua của Ngài. Họ không hiểu. Họ thậm chí còn đặt ra một câu hỏi nhuốm màu tranh giành quyền lực :Ai là người lớn nhất trong Nước Trời? Cái nhìn hạn hẹp của họ suy thoái thành vấn đề quyền bính. Do đó, Chúa Giêsu dạy cho họ ý nghĩa của sự vĩ đại thực sự. Chúa gọi một đứa trẻ đến và đặt nó trước mặt họ, rồi nói rằng “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy là người lớn nhất Nước Trời”.

Trẻ thơ tượng trưng cho sự phụ thuộc hoàn toàn. Nước Trời dành cho những người phụ thuộc và tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa, theo tinh thần của một đứa trẻ. Một người thực sự theo Đức Kitô sẽ hoàn toàn tin cậy vào Chúa. Người lớn nhất trong Nước Trời là người bắt chước Chúa Giêsu trong sự tin tưởng và lệ thuộc hoàn toàn vào ý muốn của Chúa Cha. Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta đừng coi thường những người “bé mọn”, nghĩa là người khiêm nhường và thấp hèn, những người đặt niềm tin vào Thiên Chúa với lòng tin như trẻ thơ. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng Cha trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ “bé mọn” phải hư mất. Qua thừa tác vụ mục vụ của mình, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cổ võ hạnh phúc và sự cứu rỗi của những người nghèo và những người dễ bị tổn thương.

2.MEDITATIO
Tôi chú ý và thực hiện thế nào lời Chúa Giêsu dạy rằng, nếu tôi không trở nên giống trẻ thơ, tôi sẽ không được vào Nước Trời ?
Thiên Chúa Cha không muốn một ai trong những người bé mọn bị hư mất. Tôi quan tâm thế nào đến những người bé mọn trong gia đình và trong cộng đoàn ? Và tôi giúp đỡ họ ra sao ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Chúa mạc khải cho chúng con biết rằng chỉ những người trở nên giống trẻ thơ mới được vào Nước Trời. Xin giúp chúng con trở nên trẻ thơ trong sự phụ thuộc vào Thiên Chúa, và xin dạy chúng con hoàn toàn tin tưởng vào Ngài. Chúa khuyên chúng con đừng bỏ bê những người “bé mọn”, nhưng phải quan tâm đến họ. Xin cho lối sống của chúng con là thương xót dành cho những người dễ bị tổn thương ở giữa chúng con. Xin nuôi dưỡng chúng con bằng lời của Chúa và ban cho chúng con ân sủng để nói lời của Chúa cho mọi người. Chúng con ngợi khen và chúc tụng Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất

5.ACTIO
Với lòng tin của trẻ thơ, tôi xin Thiên Chúa ban cho ơn trở thành công cụ chăm sóc mục vụ của Ngài dành cho những người “bé mọn” trong xã hội chúng ta hôm nay.
Và tôi thể hiện sự quan tâm và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những người “ bé mọn” bằng những lời nói và hành động tử tế.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.