Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI-TN, 16-02-2021 Mc 8, 14-21  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngay các môn đệ Ngài cũng không hiểu Ngài”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Ba Tuần VI-TN, 16-02-2021

Mc 8, 14-21

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngay các môn đệ Ngài cũng không hiểu Ngài”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!”

           Tin Mừng (Mc 8, 14-21) cho chúng ta biết rằng sau cuộc gặp gỡ với những người Pharisiêu không tin, – những người xin Chúa một dấu hiệu từ trời để chứng minh ủy nhiệm thư thiên sai của Chúa-, Chúa Giêsu bình an vô sự đã xuống thuyền, rồi cùng với các môn đệ của mình, chèo thuyền sang phía bên kia Hồ. Trong sự vội vàng, các môn đệ đã quên mang bánh, trừ một cái bánh. Khi Chúa Giêsu bắt đầu nói chuyện với họ về men Pharisiêu và men Hêrôđê, họ lập tức kết luận rằng đó là vì họ không có đủ bánh. Vừa mới chứng kiến hai phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi hàng ngàn người trong đám đông đang đói, thế mà các môn đệ lại bàn luận về việc không có đủ bánh, thì quả là vô nghĩa và thiếu cơ sở. Mối quan tâm của họ đối với của ăn vật chất cho thấy họ chậm hiểu (trì độn) và thiếu sáng suốt. Họ đã không thấy và không hiểu gì hơn những kẻ thù công khai của Chúa Giêsu.

           Một loạt tám câu hỏi mà Chúa Giêsu nhắm đến các môn đệ của mình đều nhằm đâm thủng trái tim mù lòa của họ. Chúa kiên nhẫn dạy họ chống lại sự băng hoại tiềm ẩn của sự tự cao tự đại, quyền lực và tinh thần thế tục đang đầu độc người Pharisiêu và người thuộc phe Hêrôđê. Chúa Giêsu cảnh báo họ về những kỳ vọng sai lạc về Đấng Thiên Sai nơi người Pharisiêu và những động lực chính trị độc hại của người thuộc phe Hêrôđê. Ảnh hưởng hủy hoại của những kỳ vọng sai lạc đó cũng mạnh mẽ như men làm bánh. Do đó, Vị thầy thần linh phải giúp các đệ tử của mình vượt qua sự cứng lòng và sự cứng đầu của họ. Chúa dạy họ nhìn nhận Chúa là một loại bánh có tầm quan trọng đáng kể. Chúa khơi dậy đức tin của họ, vì Ngài là Đấng Thiên Sai đích thực – Đấng được Thiên Chúa sai đến để nuôi sống họ bằng Bánh ban Sự Sống.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có quá bận tâm tới những lo lắng hàng ngày đến nỗi không thể nhìn thấy và nhận ra phép lạ sự sống đang diễn ra đến từ Thiên Chúa không?

–      Tôi có tin vào Chúa Giêsu là loại bánh quan trọng – Bánh ban sự sống đời đời không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

           Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con! Nhiều lúc chúng con thật trì độn, chậm hiểu và thiếu nhạy bén. Mắt chúng con không thể thấy, tai chúng con không thể nghe, tim chúng con không thể cảm, và tâm trí chúng con không thể hiểu được sự vĩ đại của tình yêu Chúa dành cho chúng con. Nhưng Chúa là Vị Thầy thần linh và là Bánh ban sự sống. Chúa là tấm bánh quan trọng đáng kể – Bánh ban sự sống làm thỏa mãn những cơn đói khát của tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con ánh sáng của sự khôn ngoan của Chúa và tình yêu của Chúa Thánh Thần để chúng con chỉ sống cho Chúa. Xin giúp chúng con chia sẻ tấm bánh Lời Chúa cho một thế giới đang khao khát Chúa. Xin cứu chúng con khỏi men đồi trụy. Xin cho chúng con sống cuộc đời của chúng con như “tấm bánh được chúc lành, bẻ ra và chia sẻ” cho người khác. Chúa là nguồn mạch của phúc lành; chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Anh em chưa hiểu ư?”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Cầu nguyện cho các môn đệ Chúa Kitô có cái nhìn sâu sắc hơn về những đường lối và kế hoạch từ bi của Thiên Chúa. Hãy làm cho việc cầu nguyện trở thành một bài tập hàng ngày để nhận ra và cảm ơn Chúa về vẻ đẹp và lòng quảng đại của phép lạ sự sống vẫn bao quanh chúng ta hàng ngày.

–      Cầu xin Thiên Chúa, Cha của chúng ta, cách sốt sắng mỗi ngày để anh em có sức mạnh vượt qua những cám dỗ hàng ngày.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.