Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh, 24-5-2022 Ga 16, 5-11 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Thánh Thần của Ngài là Đấng Bảo Trợ…”

LECTIO DIVINA

Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh, 245-2022

Ga 16, 511

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Thánh Thần của Ngài là Đấng Bảo Trợ…

1.LECTIO

Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em

Trong Tin Mừng hôm nay (Ga 16, 5-11), Chúa Giêsu nói với các môn đệ về sự Ngài sắp ra đi. Nỗi buồn và sự bối rối ập đến với họ. Nhưng Chúa Giêsu bảo đảm với họ rằng việc Ngài về với Chúa Cha là một việc có lợi cho họ : nếu Ngài không ra đi, thì Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với họ. Việc Chúa ra khỏi thế gian này là một cái được, chứ không phải là mất. Vì từ cung lòng của Chúa Cha, Chúa Giêsu sẽ sai phái Chúa Thánh Thần là ân huệ Phục sinh của Ngài đến. Thánh Thần của Chúa Giêsu phục sinh là Đấng Bảo Trợ và là Thẩm phán, sẽ chứng minh Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và kết án thế gian vì tội không tin của họ.

Với tư cách là con dân của Đấng Phục Sinh, chúng ta cần nhạy bén trước Chúa Thánh Thần – Đấng Bảo Trợ, Đấng vẫn đang tiếp tục làm chứng cho Chúa Giêsu trong thế giới ngày nay. Khi chúng ta sống cuộc sống thiêng liêng được chia sẻ cho chúng ta từ cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, chúng ta làm chứng trong Chúa Thánh Thần rằng Chúa Giêsu là Đấng công chính. Chúa Giêsu chiến thắng Satan, chiến thắng tội lỗi và sự chết.

2.MEDITATIO
Đây là sự khởi đầu của việc chúng ta tiếp xúc với Chúa Ba Ngôi. Mối quan hệ của tôi với Chúa Ba Ngôi là gì ?
Tôi có để cho mình được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần, Đấng phù trợ, Đấng cho tôi chắc chắn về sai lầm của thế gian và giúp tôi gắn bó với Chúa Giêsu, và do đó, dẫn tôi đến sự thật về chính mình ?
Tôi có biết mở lòng ra đón nhận sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, là Đấng đang làm chứng trước mặt thế gian về Chúa Giêsu, là Đấng Phục Sinh và là Con của Thiên Chúa không ?
Tôi có kinh nghiệm nào về sự ra đi đau đớn nhưng có lợi ?
3.ORATIO

Lạy Cha yêu thương, Thánh Phaolô và Thánh Sila bị đánh đập và bỏ tù vì Tin Mừng. Đức tin của các ngài không bị khuất phục, là nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ. Họ cầu nguyện và hát những bài hát tín thác trong những giây phút thử thách.

Khi mọi thứ trở nên khó khăn cho chúng con, xin cho chúng con biết bắt chước các Tông đồ về sự tin tưởng của họ và hoàn toàn tùng phục Chúa. Xin giúp chúng con đón nhận Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ vào trong cuộc sống của chúng con, và cho chúng con chú ý đến những gợi ý của Ngài. Ước gì chúng con biết lấy sự hy vọng mà luôn mong chờ chiến thắng của Chúa Kitô Phục sinh. Chúng con chúc tụng và tôn vinh Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen. Alleluia.

4.CONTEMPLATIO

Nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em

5.ACTIO
Tôi nhớ lại những khoảnh khắc ‘ra đi’ quan trọng ý nghĩa trong cuộc sống của tôi, và xem coi những cuộc ra đi đó đã góp phần củng cố tính cách của tôi như thế nào.
Tôi kết hợp đau khổ, thử thách và khó khăn mà tôi đang gặp lúc này, với trái tim của Chúa Giêsu và với ý muốn cứu độ của Chúa Cha. Tôi dâng chúng cho Chúa với một ý hướng tông đồ.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.