Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Truyền Thông Và Hiệp Hành

Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm:

Truyền Thông Và Hiệp Hành

Truyền thông HĐGMVN

     WHĐ (24.5.2022) – Nhân dịp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 56, Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam có buổi phỏng vấn với Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Thành viên của Bộ Truyền thông Tòa Thánh Vatican về chủ đề Truyền Thông và Hiệp Hành.

Comments are closed.