Lời Chúa Thứ Ba trước Lễ Chúa Hiển Linh, 03-01-2023 Ga 1, 29-34  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Chiên Thiên Chúa”

LECTIO DIVINA

Thứ Ba trước Lễ Chúa Hiển Linh, 03-01-2023

Ga 1, 29-34

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Chiên Thiên Chúa

1.LECTIO

Đây là Chiên Thiên Chúa

Khi Gioan Tẩy giả thấy Chúa Giêsu đến với mình, ông đã hô lên: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian”. Chiên Thiên Chúa là “Đấng Vĩ Đại”, Đấng mà Gioan cảm thấy mình không xứng đáng cởi quai dép cho Ngài, Đấng ấy đến thế gian để thực thi sứ mệnh từ bi cứu độ. Đấng ấy là ‘Con Chiên’, là Đấng giải thoát khỏi sức mạnh của sự dữ và sự chết. Vào đêm Xuất hành khỏi Ai Cập, dân Do Thái đã lấy máu của con chiên bôi lên các cột cửa nhà mình để cho đứa con đầu lòng của mình khỏi bị giết. Thấy máu bôi trên cửa các nhà của người Do Thái, thiên thần hủy diệt đã ‘đi qua’, và việc thiên thần đi qua là một kinh nghiệm về sự cứu thoát. Nhờ máu của con chiên hiến tế, Dân Chúa chọn đã được cứu thoát.

Vào đêm Chúa giáng sinh, các mục đồng đang canh giữ đàn chiên đã được nghe các thiên thần của Chúa báo tin mừng về ơn cứu độ : ‘Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế đã sinh ra’. Nhiều năm sau này, “Người Con đầu lòng” do Mẹ Maria sinh ra đã được Gioan Tẩy Giả xác định là ‘Chiên Thiên Chúa’, Đấng xóa bỏ tội trần gian. Nhờ máu đổ ra bởi Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa, cả thế gian được cứu độ và những vết thương do tội ác và tội lỗi gây ra đã được chữa lành.

2.MEDITATIO
Tôi có đón nhận Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa, vào cuộc sống của tôi và ôm lấy quyền năng cứu độ của Ngài không ?
Những lĩnh vực nào trong cuộc sống của tôi cần được Chúa Giêsu giải thoát ?
Tôi làm cách nào để đáp lại tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa Cha trong việc biến tôi thành con cái của Ngài trong Chúa Giêsu Kitô ?
Tôi có cố gắng ở lại trong Thiên Chúa và xa tránh tội lỗi cũng như “tình trạng vô luật pháp” khiến tôi không thể trải nghiệm sự sống vĩnh cửu không ?
3.ORATIO

Lạy Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Cha đã ban Con Cha là Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Ngài là vị cứu tinh của thế giới, đã giải thoát chúng con khỏi sự tự hủy diệt cũng như mọi thế lực tà ác vẫn đe dọa chúng con. Xin dạy chúng con biết hiền lành và tử tế với Chiên Con cứu độ. Xin giúp chúng con hân hoan chào đón Ngài vào cuộc đời chúng con và hiến thân cho Ngài bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian

5.ACTIO
Tôi cầu nguyện cho mọi người biết ân cần đón nhận Chiên Thiên Chúa vẫn đến mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta.
Bằng những hành động công bằng và bác ái dành cho những người đang chiến đấu với những cơn nghiện khác nhau, tôi giúp họ cảm nghiệm sức mạnh cứu độ của Chiên Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.