Lời Chúa Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh, 05-01-2021 (Mc 6, 34-44)  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Bánh ban Sự Sống”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh, 05-01-2021

Mc 6, 34-44

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Bánh ban Sự Sống”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tỏ mình là một tiên tri”

          Chiêm niệm bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mc 6, 34-44), chúng ta tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp của Mầu nhiệm Giáng Sinh: Ngôi Lời trở nên xác phàm… Ngôi Lời trở thành tấm bánh. Con Thiên Chúa, Đấng đã trở thành con người cho chúng ta, cũng là suối nguồn của sự nuôi dưỡng. Chúa Giêsu là hiện thân sự chăm sóc mục vụ và sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa dành cho dân của Chúa. Mặc dù các Tông đồ muốn sắp đặt thời gian với Chúa Giêsu, Chúa vẫn ưu tiên đáp ứng nhu cầu lớn lao của đám đông đã đi theo Chúa, đến với Chúa như nơi ẩn náu của họ. Họ cũng cần một người chăn dắt và cần được cho ăn. Chúa dạy họ nhiều thứ, và nuôi dưỡng họ bằng bánh Lời Chúa. Nhưng Chúa còn làm nhiều hơn thế. Chúa hóa bánh và cá ra nhiều, và chuẩn bị cho họ một bữa tiệc phong phú đến mức dư tràn những miếng bánh vụn. Thật vậy, Ngôi Lời nhập thể cũng là bánh của Lời và bánh của Bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu trong Mầu nhiệm Giáng Sinh là lời tình yêu của Thiên Chúa mặc lấy xác phàm. Ngài là Thiên Chúa tự hiến trong Bí tích Thánh Thể.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có thưởng thức thực tại Thiên Chúa là tình yêu không?

–      Tôi làm thế nào để thể hiện thực tại này trong cuộc sống hàng ngày của tôi?

–      Tôi có bắt chước Chúa Giêsu bằng cách thương xót đáp ứng những nhu cầu và những cơn đói khát của những người xung quanh tôi không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Cha, Cha bày tỏ chính mình cho chúng con bằng cách sai phái Con Cha là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ đến với chúng con. Trong Đức Kitô, là Mục Tử của chúng con và là Chủ của bữa tiệc, chúng con nghiệm thấy rằng Cha là “tình yêu”. Xin giúp chúng con chia sẻ quà tặng sự sống vĩnh cửu. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Cha yêu thương chúng con quá nhiều. Xin ban cho chúng con ân sủng đáp lại tình yêu của Cha bằng cách quan tâm đến nhau và phục vụ lẫn nhau. Qua lời nói và việc làm của chúng con, xin giúp chúng con bày tỏ cho thế giới biết rằng “Thiên Chúa là tình yêu”. Cha hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Ai nấy đều ăn và được no nê” 

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

          Thông qua những lời nói và hành động của lòng tốt nhằm làm ích cho một người nghèo và / hoặc người bệnh, hãy cho thấy tình yêu của Thiên Chúa đã nhập thể nơi Chúa Giêsu Kitô.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.