Lời Chúa Ngày VII trong Tuần Bát Nhật chuẩn bị kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, 23-12-2020 (Lc 1, 57-66) “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Gioan Tẩy giả là Sứ giả Hy Vọng của Ngài”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Ngày VII trong Tuần Bát Nhật chuẩn bị kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, 23-12-2020

Lc 1, 57-66

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Gioan Tẩy giả là Sứ giả Hy Vọng của Ngài”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai”

          Tin Mừng hôm nay (Lc 1, 57-66) mô tả sự ra đời của Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Đấng Thiên Sai. Lời tiên tri của Malachi (3, 1-4, 23-24) làm sáng tỏ chân dung của Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng. Malachi nói về lời Chúa hứa sai sứ giả của Chúa đến chuẩn bị con đường trước mặt Chúa và sai tiên tri Elia đưa cha con về lại với nhau. Khi chiêm ngưỡng các công trình tuyệt vời của Chúa, trong mùa Vọng và mùa Giáng sinh này, chúng ta cảm nhận với lòng biết ơn rằng Gioan Tẩy giả, được sinh ra bởi ông bà Giacaria/Elizabeth, bà con của Chúa Giêsu, là ‘sứ giả’ được sai đến để chuẩn bị con đường của Chúa. Gioan cũng như ‘Elia’, đã hoàn toàn cam kết với Thiên Chúa như là tiên tri của Chúa về sự phán xét và sự sám hối. Gioan Tẩy giả là một nhân vật rất uy thế của Mùa Vọng. Ông rao giảng Tin Mừng cho dân chúng và thúc giục họ thay lòng đổi dạ. Thông qua lối sống khổ hạnh và những lời nói chân thực nảy lửa, ông đưa ra lời phê phán về một hiện trạng xấu xa và kêu gọi mọi người hoán cải. Trên tất cả, Gioan nâng dậy tâm hồn của những người chán nản và thất vọng, bằng cách công bố sự ra đời của Đấng Cứu Thế được khao khát ở giữa họ.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi ấn tượng nhất về điều gì trong cách thánh Luca mô tả các sự kiện của cuộc sống?

–      Như Gioan Tẩy giả, tôi có sẵn sàng dọn đường cho Chúa đến với tôi, và chuẩn bị tâm hồn cho con người ngày nay đón Chúa Giêsu đến trong cuộc đời họ không?

–      Tôi có phải là sứ giả của Chúa và sứ giả của Tin Mừng không?

–      Tôi đọc các sự kiện của cuộc đời tôi như thế nào? Như xem một bức ảnh chụp hay như xem một phim chụp X-Quang?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu, anh họ của Chúa, là Gioan và là Êlia mới, được Thiên Chúa sai đến để làm tiền hô cho Chúa. Gioan là sứ giả dọn đường cho Chúa và là vị tiên tri chỉ cho thấy việc đến của Chúa giữa chúng con. Xin chúc lành và ban ơn cho chúng con biết noi gương Gioan tiền hô. Xin giúp chúng con mang đến gần Chúa những con người của sự mong đợi trong Mùa Vọng. Chúa là Chúa cứu độ của chúng con, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Có bàn tay Chúa ở với nó”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

          Bằng những hành động tự hiến và làm chứng cá nhân, tôi giúp những người đang tan nát cõi lòng và đau buồn cảm nghiệm được việc Chúa cứu độ đến trong cuộc đời họ.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.