Lời Chúa Ngày VI trong Tuần Cửu Nhật chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh, 21-12-2023 Lc 1, 39-45  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài ở giữa chúng ta”

LECTIO DIVINA

Ngày VI trong Tuần Cửu Nhật chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh, 21-12-2023

Lc 1, 39-45

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài ở giữa chúng ta

1.LECTIO

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ?

Mẹ Maria là “người có phúc nhất giữa các người phụ nữ”. Mẹ được chúc phúc vì đã “tin rằng lời của Chúa sẽ trở thành sự thật”. Những lời này của bà Ê-li-sa-bét tương ứng với những lời của chính Chúa Giêsu: “Mẹ tôi, anh em tôi và chị em tôi là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Shema Israel / Nghe đây, Israel … Lắng nghe (= nghe và tuân theo) là chủ đề trung tâm trong toàn bộ Truyền thống Do Thái-Kitô giáo. Về bản chất, việc lắng nghe Lời được liên kết với sự được chúc phúc hoặc sự thánh thiện. Chỉ Thiên Chúa là Thánh – Đấng ba lần thánh. Được chúc phúc là được thông phần vào sự thánh thiện của Thiên Chúa.

Kinh Thánh còn dùng một thuật ngữ khác để chỉ việc được thông phần vào sự thánh thiện của Thiên Chúa, đó là chữ thánh hiến. Tất cả chúng ta – những thành viên của Giáo Hội – đều được thánh hiến nhờ Bí tích Rửa Tội. Tất cả chúng ta đều thông phần vào sự thánh thiện của Thiên Chúa. Chúng ta được chúc phúc. Chúng ta sống sự được thánh hiến tùy theo hình thức sống của chúng ta trong Giáo Hội : là giáo dân, hay là tu sĩ, hay là người được phong chức thánh. Về cơ bản, việc sống sự thánh hiến bao gồm sự phân định, suy niệm và đáp lại Lời Chúa đến với chúng ta qua Kinh Thánh, Thánh truyền, các kinh nghiệm đương thời của chúng ta, các dấu chỉ thời đại, các nhu cầu của những người lân cận.

Mùa Vọng mời gọi chúng ta sống và làm chứng cho việc chúng ta được thánh hiến cho Thiên Chúa trong Đức Kitô.

2.MEDITATIO
Tôi có nhận ra rằng tôi được Thiên Chúa chúc phúc vô cùng, và Ngài đã thánh hiến tôi theo ý muốn cứu độ của Ngài không?
Làm thế nào để tôi làm chứng về sự chúc phúc của Thiên Chúa, và làm thế nào để tôi sống việc được thánh hiến ?
Tôi có hân hoan chào đón sự đến của Chúa Giêsu, suối nguồn của niềm vui, vào trong đời sống cá nhân của tôi và trong đời sống của Giáo Hội không ?
Tôi có quyết tâm cam kết trở thành người của một dân tộc có niềm vui và thành người thúc đẩy niềm vui trong thế giới đau khổ và buồn thảm ngày nay không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là “Emmanuel”, là Vua và là người ban hành Luật pháp cho chúng con. Trong Chúa, chúng con nhìn thấy sự thánh thiện của Thiên Chúa, và được tham dự một cách mật thiết vào đời sống của Ngài. Xin giúp chúng con vui mừng trong phúc lành do Chúa mang đến, và sống trọn vẹn sự chúng con được thánh hiến cho sứ mệnh cứu rỗi của Chúa. Maranatha! Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến !

4.CONTEMPLATIO

Người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc”.

5.ACTIO
Tôi biểu lộ việc tôi được chúc lành và thánh hiến, bằng các hành động công bằng và bác ái của tôi đối với những người xung quanh tôi, đặc biệt là những người bị mất việc làm và / hoặc nhà cửa và đang cảm thấy vô cùng dễ bị tổn thương.
Tôi giúp đỡ về mặt đạo đức, tinh thần và vật chất cho các nạn nhân của thiên tai và nhân tai.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.