Lời Chúa Ngày VI trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, 30-12-2023 Lc 2, 36-40 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là sự Cứu Chuộc Israel”

LECTIO DIVINA

Ngày VI trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, 30-12-2023

Lc 2, 36-40

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là sự Cứu Chuộc Israel

1.LECTIO

Anna cảm tạ Thiên Chúa và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay (Lc 2, 36-40) nằm trong bối cảnh của việc dâng Chúa Giêsu vào đền thờ và cuộc gặp gỡ cứu độ của Chúa với ông tiên tri Simeon và tiên tri Anna. Hai vị tiên tri nói bằng những lời sinh động về Chúa Giêsu như là sự cứu rỗi của mọi người và là sự cứu chuộc Giêrusalem, đại diện cho tất cả những người được chọn. Tiêu điểm hôm nay tập trung vào tiên tri Anna, một góa phụ lành thánh tiến đức theo năm tháng. Bà dành phần lớn cuộc đời của mình trong đền thờ đêm ngày thờ phượng Chúa cùng với việc ăn chay và cầu nguyện. Khi Chúa Giêsu được dâng vào đền thờ, bà nhận ra Hài Nhi Giêsu là quà tặng của Thiên Chúa. Bà Anna tạ ơn Thiên Chúa và làm chứng về Hài Nhi cho tất cả những người trông chờ sự cứu chuộc của Giêrusalem.

Cử hành Lễ Giáng Sinh mời gọi chúng ta trở nên giống như Simeon và Anna trong tư thế khiêm tốn chờ đợi Chúa và sẵn sàng nhìn nhận sự hiện diện của Ngài với ánh sáng đức tin.

2.MEDITATIO
Tôi có bắt chước Simeon và Anna khao khát Chúa và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ của chúng ta với món quà cứu độ là Chúa Giêsu không ?
Tôi có khả năng nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của tôi không ? và tôi có biết tạ ơn về món quà Giáng Sinh từ thiên đàng gửi xuống không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là món quà thiên đàng được bà Anna và ông Simeon chờ đợi, cũng như tất cả những người khao khát sự cứu chuộc Giêrusalem và các dân tộc. Xin ban cho chúng con ân huệ cảm nhận sự hiện diện của Chúa và luôn biết ơn Chúa, là món quà Giáng Sinh của Thiên Chúa ban cho chúng con. Xin giúp chúng con làm chứng cho Chúa là Chúa cứu độ của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Anna cảm tạ Thiên Chúa và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem

5.ACTIO
Tôi nhận thức và biết ơn về những sự hiện diện khác nhau của Chúa trong cuộc sống hàng ngày của tôi.
Tôi bắt chước Anna và ông Simeon làm chứng cho tin mừng về Chúa Giêsu, đặc biệt cho những người khó cảm nghiệm sự hiện diện cứu độ của Chúa.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.