Lời Chúa Ngày IV trong Tuần Bát Nhật chuẩn bị kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, 19-12-2022 Lc 1, 5-25  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Đấng được thánh hiến”

LECTIO DIVINA

Ngày IV trong Tuần Bát Nhật chuẩn bị kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, 19-12-2022

Lc 1, 5-25

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Đấng được thánh hiến

1.LECTIO

Thiên thần Gabriel loan báo việc Gioan Tẩy giả chào đời

Bà cụ già Elizabeth đã mang thai. Thiên Chúa toàn năng nắm mọi uy quyền đã làm cho cằn cỗi trở nên màu mỡ. Người Con yêu dấu và giải thoát của Thiên Chúa làm cho người mù thấy, người câm nói, người điếc nghe, người què đi, tù nhân được tự do, người đói được no thỏa, người thấp hèn được nâng lên…. Việc bà Elizabeth sinh hạ Gioan là một phần của câu chuyện về sự cứu độ của Thiên Chúa mà đỉnh cao là sự Ngôi Lời Nhập Thể. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa ở giữa chúng ta, làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ và hiệu quả, mang lại công lý, dẫn dắt tất cả chúng ta vào sự tròn đầy của sự sống và tình yêu.

Lời loan báo việc Gioan sinh ra đã hướng sự chú ý đến lời loan báo việc Chúa Giêsu chào đời. Trong khi ông Giacaria nghi ngờ, thì Mẹ Maria đã dễ dàng tin. Ngày nay, nhiều người trong chúng ta dường như không cảm thấy tầm ảnh hưởng thực sự của câu chuyện cứu độ : người nghèo, người bị gạt ra bên lề, người bị áp bức, người đau khổ, người bệnh tật… Như Mẹ Maria, chúng ta hãy tin tưởng và đặt tất cả hy vọng vào Ngôi Lời. Chúng ta hãy thực sự là một phần của câu chuyện của Thiên Chúa, bằng việc tin tưởng, hy vọng, yêu thương và phục vụ. Chúa Kitô không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúa Thánh Thần luôn ở giữa và ở trong chúng ta. Mùa Vọng đánh thức chúng ta đi vào thực tại Thiên Chúa liên đới với con người. Để thực sự là một phần của câu chuyện của Thiên Chúa, thì tất cả những gì chúng ta cần làm, đó là sống hòa hợp với thực tại này : Thiên Chúa, Đấng làm cho cằn cỗi nên màu mỡ, là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

2.MEDITATIO
Tôi có thực sự tham gia vào lịch sử cứu độ, trong đó Thiên Chúa, “Đấng Emmanuel”, biến đổi, làm cho cằn cỗi trở nên phì nhiêu và mọi sự trở nên mới và sinh hoa kết trái không ?
Tôi có nhạy bén với sự can thiệp kỳ diệu của Thiên Chúa vào đời sống hàng ngày của tôi không ?
Tôi có tin cậy nơi quyền năng của Chúa làm cho sự cằn cỗi sinh hoa trái không ?
“Được thánh hiến” cho Thiên Chúa có ý nghĩa gì đối với tôi ? Tôi sống “sự thánh hiến” này như thế nào ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là “Cội rễ Giêsê”, là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa dành cho tất cả dân tộc của Ngài. Trong Chúa, cằn cỗi trở nên màu mỡ. Mọi thứ đều được làm mới và hiệu quả. Xin cho chúng con làm việc với Chúa để sa mạc nở hoa. Xin giúp chúng con loan báo Tin Mừng cho người nghèo, và xúc tiến sự đến của nước Chúa. Maranatha ! Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến !

4.CONTEMPLATIO

Bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi… bà Ê-li-sa-bét có thai

5.ACTIO
Bằng các việc làm của công lý sinh lợi ích cho những người bị gạt ra bên lề, tôi trở thành một phần trong sự nở hoa của sa mạc và làm cho đất cằn cỗi trở nên phì nhiêu.
Tôi biến Mùa Vọng này thành một dịp đặc biệt để thực hành khổ chế và hy sinh, để tôi nhận thức được những ý nghĩa thiết thực của việc được “thánh hiến” cho Thiên Chúa.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.