Lời Chúa Lễ Thánh SIMON và Thánh GIUĐA, Tông đồ, 28-10-2023 Lc 6, 12-19 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài chọn các Tông đồ”

LECTIO DIVINA

Thánh SIMON và Thánh GIUĐA, Tông đồ, 28-10-2023

Lc 6, 1219

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài chọn các Tông đồ

1.LECTIO

“Ngài kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ”

Tin Mừng hôm nay (Lc 6, 12-19) nói về hai sự kiện: (a) lựa chọn mười hai Tông đồ (cc. 12-16) ; và (b) có một đám đông muốn gặp Chúa Giêsu để nghe Ngài, chạm vào Ngài và để được chữa lành (cc. 17-19).

Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và Ngài dành cả đêm để cầu nguyện với Thiên Chúa. Đêm thật hấp dẫn. Đó có thể là khoảnh khắc giao tiếp sâu sắc với Thiên Chúa và là thời gian cầu nguyện thâm sâu. Một lần nữa, trước khi đưa ra quyết định mang tính quyết định quan trọng đối với sứ mệnh thiên sai của mình, Chúa Giêsu cầu nguyện. Đến sáng ra, Ngài gọi các môn đệ đến với mình và chọn ra mười hai tông đồ, những người đại diện cho “mười hai” chi tộc của Israel mới, là Giáo Hội. Trong số “Mười hai” người này, có Simon được gọi là “nhiệt thành” và Giuđa Tađêô. Cầu nguyện là một yếu tố quan trọng trong đời sống của các tông đồ. Nhờ sự cầu nguyện, họ có thể học được sự khôn ngoan của thập giá và nắm bắt trọn vẹn mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô.

Những người được Chúa Giêsu kêu gọi đã là niềm an ủi cho chúng ta. Các Kitô hữu đầu tiên đã nhớ và ghi lại tên của Mười Hai Tông Đồ và của những người nam và người nữ khác đã theo sát Chúa Giêsu. Nhóm Mười Hai, được Chúa Giêsu kêu gọi để lập nên cộng đoàn tiên khởi với Ngài, không phải là những vị thánh. Họ là những người bình thường, giống như tất cả chúng ta. Họ có những đức tính và những khiếm khuyết của họ. Các sách Tin Mừng cho ta biết rất ít về tính khí và tính cách của từng người trong số họ. Nhưng những gì họ nói, dù không nhiều, cũng là lý do sự an ủi cho ta.

2.MEDITATIO
Việc trở thành một cộng đoàn đức tin dựa trên “nền tảng các Tông đồ và các tiên tri có nghĩa là gì đối với tôi ?
Chúa Giêsu dành cả đêm cầu nguyện để biết phải chọn ai, và Ngài chọn mười hai người. Tôi rút ra những kết luận nào từ cử chỉ này của Chúa Giêsu ?
Những Kitô hữu đầu tiên đã nhớ tên của mười hai Tông đồ, những người có nguồn gốc từ cộng đoàn của họ. Tôi có nhớ tên của những người ở nguồn gốc của cộng đoàn mà tôi thuộc về không ? Tôi có nhớ tên của một giáo lý viên hoặc giáo viên nào đó có ý nghĩa quan trọng đối với việc đào tạo đời sống Kitô hữu của tôi không ? Tôi đặc biệt nhớ điều gì về họ: nội dung của những gì họ đã dạy tôi hoặc lời chứng mà họ đã cho tôi biết ?
3.ORATIO

Lạy Cha, Cha đã tỏ mình ra cho chúng con qua lời rao giảng của các Tông đồ Simon và Giuđa. Nhờ lời cầu nguyện của hai ngài, xin Cha cho Hội Thánh của Cha tiếp tục phát triển và tăng số lượng những người tin vào Cha. Xin nhậm lời chúng con nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Con của Cha, Đấng hằng sống hằng trị cùng Cha và Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

“Anh em được xây trên nền tảng Tông đồ và các tiên tri”

5.ACTIO

Tôi làm chứng tông đồ và loan báo Tin Mừng trong thế giới ngày nay bằng cách sống một đời sống bác ái Kitô giáo, được biểu lộ qua việc thương xót và quan tâm đến người nghèo và người dễ bị tổn thương.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.