Lời Chúa Lễ Thánh Maria Mađalêna, 22-7-2022 Ga 20, 1-2. 11-18 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài đặt ta làm sứ giả Tin Mừng sự Phục Sinh của Ngài”

LECTIO DIVINA

Thánh Maria Mađalêna, 22-7-2022

Ga 20, 1-2. 11-18

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài đặt ta làm sứ giả Tin Mừng sự Phục Sinh của Ngài

1.LECTIO

“Đức Giêsu nói với bà : ‘Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?

Hôm nay Phụng vụ Giáo Hội cử hành lễ kính nhớ thánh nữ Maria Mađalêna. Bài đọc Tin Mừng (Ga 20, 1-2, 11-18) trình bày cô là nhân chứng đầu tiên của sự phục sinh và là người đầu tiên được Chúa Giêsu ủy thác việc loan báo sứ điệp Phục Sinh cho các môn đệ của Chúa. Maria Mađalêna, người đã từng phục vụ Chúa Giêsu trong sứ vụ công khai của Chúa và đã đứng bên Chúa khi Chúa bị đóng đinh, bây giờ được mô tả là đang khóc bên mộ Chúa và đang tìm kiếm thi hài của Chúa, mà cô nghĩ rằng đã bị người ta lấy đem đi. Cô không nhận ra Chúa Phục Sinh đang hiện ra cho cô; nhưng với tư cách một con chiên trong đàn chiên của Chúa, cô nhận ra Chúa khi nghe thấy Chúa gọi tên cô. Maria Mađalêna bám lấy Chúa, nhưng Chúa nói cho cô hiểu rằng không ai được cản trở Chúa hoàn tất mức độ toàn vẹn của việc tôn vinh Chúa. Chúa Phục Sinh bảo đảm với cô rằng từ nay trở đi, Chúa và các môn đệ của Chúa không thể tách rời nhau. Nhờ sự Chúa được tôn vinh, họ đã trở thành con của một Cha và Thiên Chúa, được sinh ra bởi chính dòng máu của Chúa đổ ra trên thập giá. Chúa Giêsu ủy thác cho cô loan truyền Tin Mừng về biến cố Phục sinh – mặc dù cô là phụ nữ. Maria Mađalêna, do đó, có vinh dự trở thành “tông đồ của các Tông đồ”.

2.MEDITATIO
Như Maria Mađalêna, tôi có sẵn sàng đứng bên thập giá của Chúa Kitô và tại ngôi mộ liên quan đến sự phục sinh của Chúa không ?
Có bao giờ tôi có một kinh nghiệm tạo ra trong tôi một cảm nghĩ về sự mất mát và chết chóc chưa ? Điều gì đã mang lại cho tôi sự sống mới, hy vọng và niềm vui sống ?
Maria Mađalêna đã tìm kiếm Chúa Giêsu theo một cách, và đã lại tìm thấy Chúa theo một cách khác. Làm thế nào để điều này diễn ra trong cuộc sống của tôi hôm nay ?
Tôi có sẵn sàng loan báo tin vui về Chúa phục sinh không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Cha hằng hữu, thánh nữ Maria Mađalêna là người thứ nhất được Con Một Chúa giao cho sứ mạng loan Tin Mừng Phục Sinh. Nhờ lời thánh nữ chuyển cầu, xin cho chúng con cũng biết noi gương người, rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh, để mai sau được vào Nước Trời chiêm ngưỡng Chúa Kitô là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời (Lời Tổng nguyện Thánh lễ kính Thánh Maria Mađalêna).

4.CONTEMPLATIO

Maria Mađalêna đi báo cho các môn đệ : ‘Tôi đã thấy Chúa’

5.ACTIO
Tôi khát khao, tìm kiếm và phục vụ Chúa trong đức tin, hy vọng và tình yêu : “Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước”.
Tôi nỗ lực mang tình yêu tha thứ của Chúa và Tin Mừng về sự phục sinh của Chúa Kitô đến cho người bên cạnh.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.