Lời Chúa Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần MICAE, GABRIEL, RAPHAEL Ga 1, 47-51  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài trổi vượt trên các thiên thần”

LECTIO DIVINA

29-9-2023

Các Tổng Lãnh Thiên Thần

MICAE, GABRIEL, RAPHAEL

Ga 1, 47-51

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài trổi vượt trên các thiên thần

1.LECTIO

“Các ngươi sẽ thấy … các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”

Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Ga 1, 47-51), Chúa Giêsu hứa cho Nathanael được thị kiến về các thiên thần: “Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”. Sự mặc khải về thiên thần mà Chúa Giêsu đề nghị cho Nathanael, gợi lên thị kiến của tổ phụ Giacóp trong Sách Sáng thế (x. St 28, 10-19). Trong một giấc mơ, tổ phụ Giacóp thấy một chiếc thang bắc từ đất lên trời và các sứ giả của Thiên Chúa đi lên đi xuống trên đó. Có một sự giao thoa giữa trời và đất. Giống như các thiên thần trên chiếc thang của Giacóp, Chúa Giêsu sẽ kết hợp trời cao và đất thấp, cái thuộc về trời và cái thuộc về đất. Vì Chúa Giêsu Kitô vượt trên tất cả các thiên thần, nên chức năng hợp nhất của Ngài vượt qua chức năng của các thiên thần. Con Người là nơi ở của Thiên Chúa và là địa điểm cho vinh quang của Thiên Chúa. Như thế, Chúa Giêsu là điểm nối kết giữa trời và đất. Trong chính nhân thân của Chúa Giêsu, Thiên Chúa được bày tỏ ; và trong Chúa Giêsu, chúng ta tiếp cận được Thiên Chúa.

Các thiên thần phục vụ Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ của Ngài. Ngày lễ mừng các tổng lãnh thiên thần hôm nay giúp chúng ta suy gẫm về vai trò của các thiên thần trong lịch sử cứu độ.

2.MEDITATIO
Tôi có cuộc gặp gỡ nào đánh dấu cả cuộc đời tôi chưa ? Làm thế nào tôi khám phá ra tiếng gọi của Chúa ở đó ?
Lúc nào đó, như Philipphê, tôi có quan tâm đến việc kêu gọi một người khác tham gia vào cộng đoàn không ?
Tôi có cảm ơn Chúa về tác vụ của các tổng lãnh thiên thần Micae, GabrielRaphael, và tôi có kêu xin sự bảo vệ và trợ giúp của các ngài trong những nhu cầu của tôi không ? Tôi có bắt chước sự tốt lành của các thiên thần và chức năng của họ để kết nối trái đất và thiên đàng không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa là Cha chúng con, Cha hướng dẫn công việc của các thiên thần và loài người một cách tuyệt vời. Xin cho những Đấng liên tục phục vụ Cha trên thiên đàng, cũng giữ cho cuộc sống của chúng con được an toàn khỏi mọi nguy hại trên đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Con của Cha, Đấng hằng sống và hiển trị cùng Cha và Chúa Thánh Thần, đến muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người

5.ACTIO
Noi gương Tổng lãnh MICAE, thể hiện quyền năng tối cao của Thiên Chúa : “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 4, 13).
Bắt chước Tổng lãnh GABRIEL, loan báo Tin Mừng về Đức Kitô : Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15).
Làm theo Tổng lãnh RAPHAEL, chữa lành và cung cấp phương thuốc cho những người đau khổ : “Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10, 8).

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.