Thứ Bảy tuần XXV Thường Niên – Ngày 30/9/2023

Lời Chúa: Lc 9, 43b – 45

Khi ấy, đang lúc mọi người con bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, thì Người nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

 


Suy niệm

CHÚ TÂM NGHE LỜI CHÚA

“Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời” (Lc 9, 44).

Các môn đệ đang chú tâm vào trong những thành công của thầy mình. Nên Đức Giêsu, trước khi tiên báo về cuộc khổ nạn, Người nhấn mạnh: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời” (Lc 9, 44). Tuy thế, các ông vẫn không hiểu. Chúa muốn các ông chú tâm vào lời Chúa, nhưng dường như, sự chú tâm của các môn đệ đang đặt sai chỗ.

Sự chú tâm được bắt đầu bởi một động lực hay một mục đích nào đó. Các môn đệ đã không thể chú tâm vào lời Chúa Giêsu vì mục đích của các ông khác với mục đích của Chúa. Cũng là từ những phép lạ Chúa làm, Chúa Giêsu đặt mục đích là lên Giêrusalem, chịu khổ hình và sống lại để cứu độ nhân loại, còn các môn đệ thì chú tâm vào những mục đích khác. Đi theo thầy, nhưng không hiểu thầy, vì không chú tâm lắng nghe lời thầy. Điều này gợi nhớ lại lời Đức Giêsu nói trong dụ ngôn người gieo giống: “Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành” (Lc 8, 14). Lời Chúa phải được đạt tới mức trưởng thành, tức là một sự thấu hiểu và hơn thế nữa, sinh hoa trái nơi những tâm hồn tiếp nhận Lời.

Việc thấu hiểu Lời Chúa cần bắt đầu bằng một lựa chọn, lựa chọn chú tâm vào Lời Chúa. Sự chú tâm không dừng lại ở việc nghe hiểu, nhưng còn đưa đến việc ấp ủ Lời ấy trong lòng. Lời giúp ta thấu hiểu lòng Chúa, từ đó, ta thấu hiểu được những vấn đề trong cuộc sống, lời giúp ta tỉnh thức và đi đúng hướng trong cuộc đời. Như Đức Maria, người giữ Lời trong lòng, có khả năng đi theo Chúa tới chân thập giá.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin Chúa giúp chúng con biết gạt bỏ những dự phóng không cần thiết, để biết chọn và đưa Lời Chúa vào trong lòng. Để mỗi ngày, Lời Chúa lớn lên và điều chỉnh lại hướng đi của mỗi người chúng con. Amen.


Comments are closed.