Lời Chúa Chúa Nhật XXVII-TN_C, 02-10-2022 Lc 17, 5-10 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dẫn ta vào phép lạ ‘cây mọc dưới biển’ ”

LECTIO DIVINA

Chúa Nhật XXVII-TN_C, 02-10-2022

Lc 17, 5-10

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dẫn ta vào phép lạ ‘cây mọc dưới biển’

1.   LECTIO  

Nếu anh em có lòng tin

Bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay bắt đầu với lời thỉnh cầu của các tông đồ với Chúa: “Xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17, 5). Lời thỉnh cầu này cần được xem xét trong bối cảnh những lời nói của Chúa Giêsu về việc dẫn dắt người khác đi lạc đường (Lc 17, 1-3) và về việc sửa lỗi huynh đệ (Lc 17, 4).

Để tránh dẫn người khác đi lạc đường vì gương xấu và để có thể lấy tinh thần bác ái, tha thứ cho người phạm lỗi theo thói quen, các môn đệ xin Chúa Giêsu ban thêm đức tin cho họ. Chúa Giêsu không trả lời rằng Ngài sẽ cho họ những gì họ yêu cầu, nhưng Chúa mô tả những gì đức tin chân chính có thể thực hiện : “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : ‘ Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc ‘, nó cũng sẽ vâng lời anh em”(Lc 15, 6).

Chúa Giêsu diễn tả sức mạnh phi thường của đức tin bằng hình ảnh rất gợi ý. Cây dâu tằm tương đối lớn, bộ rễ phát triển rộng. Việc nhổ cây dâu lên rồi đem trồng ở chỗ nước sâu là việc rất khó. Tuy nhiên, đức tin chân chính, dù chỉ bằng hạt cải, vẫn có thể làm xảy ra phép lạ là “một cây dâu được nhổ lên và đem trồng mọc dưới biển”. Đức tin chân chính tăng lên, nở hoa và phát triển. Vấn đề không phải là sự khởi đầu của hạt cải bé nhỏ, cũng không phải là sự bé nhỏ của đức tin lúc đầu của chúng ta, mà là sự đáp ứng cá nhân của chúng ta đối với tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được ban cho chúng ta nơi Con của Ngài, là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ. Thật vậy, đức tin chân chính đặt nơi con người Chúa Giêsu Kitô sẽ làm cho xảy ra những phép lạ đích thực cho sự sống, sự chữa lành và sự cứu rỗi. Như thế, hình ảnh “cây dâu bị nhổ lên, đem trồng dưới biển” cho thấy một hiện tượng đáng kinh ngạc, đó là : sự lan truyền Tin Mừng cứu độ khắp thế giới một cách kỳ diệu, và vô số các chủng tộc, các dân tộc và các quốc gia đã được lôi kéo tới đức tin nhờ sự rao giảng và chứng tá của các Tông đồ và các môn đệ của Đức Kitô. Trong mọi hoàn cảnh thử thách, khó khăn và gian khổ trong thế giới ngày nay, các phép lạ thông ban sự sống có thể được thực hiện nhờ sức mạnh của đức tin đặt nơi Chúa Giêsu.

Phần tiếp theo của Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (Lc 17, 7-10) trình bày dụ ngôn về người đầy tớ có ý thức chấp hành nhiệm vụ được mong đợi làm những công việc bình thường của mình một cách có trách nhiệm, tận tụy và xả thân. Dụ ngôn về người đầy tớ có ý thức chấp hành nhiệm vụ nhấn mạnh lòng nhân từ vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho các môn đệ. Dụ ngôn đó mời gọi cộng đoàn đang làm việc thờ phượng hãy trở thành những đầy tớ có ý thức chấp hành nhiệm vụ, trung thành phục vụ Vị Tôn Sư Thần Linh một cách hoàn toàn không vụ lợi, nhờ có tình yêu. Là những tôi tớ đầy đức tin của Thiên Chúa, chúng ta không nên đòi hỏi gì cho riêng mình, không chỉ vì chúng ta đã nhận được từ Chúa tất cả những gì chúng ta đang có, mà trên hết, là vì theo gương Vị Tôn Sư Thần Linh, Đấng đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ (Lc 22, 27). Trong sự cống hiến mong manh và khiêm tốn của chúng ta là những đầy tớ vô dụng, quyền năng của Chúa Giêsu Kitô được thể hiện.

Thật vậy, tác vụ quảng đại của các tông đồ-môn đệ đầy đức tin của Đức Kitô trong thế giới ngày nay, đã mang lại, điều mà ông Rimaud gọi là, phép lạ “cây mọc dưới biển”, được mô tả một cách thơ mộng như sau: “Người hành khất thành vua, quyền lực bị lật đổ, vàng tích trữ được chia sẻ cho tất cả! … Ai cũng có việc làm, gông cùm bị gỉ sét, nhà tù trở nên trống rỗng! … Súng ống bị chôn vùi, quân đội được giải tán, núi đồi nhảy múa !”

2.   MEDITATIO 

        Trước những thử thách của đời sống Kitô hữu hằng ngày, chúng ta có khiêm tốn kêu lên với Chúa : “Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con” không ?

        Đức tin của chúng ta có thực hiện được những việc kỳ diệu không ?

        Được làm sống động bởi sức mạnh của đức tin và ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta có thể làm nên điều kỳ diệu là “nhổ cây trồng dưới biển” không ?

        Trong sự hiến mình cho việc phục vụ nước trời, chúng ta có luôn sẵn sàng thú nhận : “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng ; chúng tôi chỉ làm những gì chúng tôi có nghĩa vụ phải làm” ?

3.   ORATIO 

Lạy Chúa Giêsu, cùng với các Tông đồ của Chúa, chúng con kêu lên cùng Chúa: “Xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17, 5). Chúng con mong manh và dễ bị cám dỗ ; chúng con xin Chúa trợ giúp chúng con thi hành nhiệm vụ của người Kitô hữu là làm chứng và tha thứ. Lạy Vị Tôn Sư Thần Linh, Chúa bảo đảm với chúng con rằng chỉ cần chúng con đích thân đáp lại sáng kiến yêu thương của Chúa, thì đức tin cỡ hạt cải của chúng con vẫn đủ sức dời núi và nhổ cây. Xin giúp chúng con nuôi dưỡng đức tin đang chớm nở êm dịu trong tâm hồn chúng con. Xin cho sức mạnh niềm tin của chúng con vào Chúa làm cho chúng con có thể thực hiện được điều kỳ diệu về “cái cây mọc dưới biển”. Với sức mạnh do Chúa ban, chúng con quyết tâm làm việc chăm chỉ cho nước Chúa trị đến trong thế giới ngày nay, và khi hoàn tất việc phục vụ vương quốc của  Chúa, chúng con biết nói : “Chúng tôi chỉ là đầy tớ ; chúng tôi đã làm những gì chúng tôi có nghĩa vụ phải làm”. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.   CONTEMPLATIO  

Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em

5.   ACTIO 

        Tôi làm các việc hằng ngày của mình với thái độ ý thức chấp hành nhiệm vụ của người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa.

        Để giúp mang lại điều kỳ diệu là “cái cây mọc dưới biển”, tôi đích thân phục vụ người nghèo và người thiếu thốn trong cộng đoàn của tôi.

 

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.