Lời Chúa: Chúa Nhật XXIX-TN_A, (Mt 22, 15-21) “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy ta trả về Thiên Chúa, những gì là của Thiên Chúa”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Chúa Nhật XXIX-TN_A, 18-10-2020

Mt 22, 15-21

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy ta trả về Thiên Chúa, những gì là của Thiên Chúa”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”

          Sau khi nghe trong ba Chúa nhật vừa qua: Dụ ngôn Hai Người Con, Dụ ngôn Tá điền Vườn Nho và Dụ ngôn Tiệc Cưới, – tất cả đều nhắm vào những người chống đối Chúa Giêsu -, giờ đây, Cộng đoàn Phụng vụ Chúa nhật nghe cuộc tranh luận thứ hai (Mt 22, 15-21). Trong đoạn này liên quan đến việc nộp thuế cho hoàng đế: “Xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?”, thánh sử Matthêu đề cập đến một cái bẫy quỷ quyệt người ta giăng ra cho Chúa…

          Nhận ra sự giả hình và ý đồ xấu xa của họ, Chúa Giêsu đã tránh né cái bẫy bằng cách yêu cầu họ đưa cho Ngài một đồng tiền đóng thuế điều tra dân số. Khi họ đưa cho Chúa đồng tiền La Mã, Chúa hỏi họ, “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ trả lời “Của Xê-da”. Lập tức, Chúa đã khiến họ phải lúng túng bằng một câu chủ yếu vặn lại: “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”.

          Nhà đại giảng thuyết, Fulton Sheen, nhận xét: “Chúa của chúng ta không đứng về phía nào, bởi vì vấn đề cơ bản không phải là Thiên Chúa hay Xê-da, mà là Thiên Chúa Xê-da. Đồng tiền được sử dụng trong hoạt động tiếp thị hàng ngày của họ cho thấy họ không còn độc lập theo quan điểm chính trị. Trong lĩnh vực thấp hơn của cuộc sống, khoản nợ chính phủ cần được thanh toán… Một lần nữa Chúa muốn nói rằng Nước của Chúa không thuộc thế gian này; rằng sự phục tùng Chúa không trái ngược với sự phục tùng các quyền lực thế tục; rằng tự do chính trị không phải là tự do duy nhất. Những người Pharisiêu ghét Xê-da cần nghe lệnh này: ‘Của Xê-da, trả về Xê-da’; những người phe Hêrôđê, đã quên Thiên Chúa vì yêu Xê-da, cần nghe nguyên tắc căn bản này: “Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Nếu mọi người trả về Thiên Chúa cái thuộc về Ngài, họ sẽ không ở trong tình trạng hiện tại là phải trả quá nhiều cho Xê-da. Chúa Giêsu đến chủ yếu để khôi phục các quyền của Thiên Chúa. Như Chúa đã nói với họ trước đây, nếu họ tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài trước hết, thì tất cả những điều này, như tự do chính trị, sẽ được thêm vào cho họ”.

          Bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật này nhấn mạnh bổn phận chính yếu của chúng ta là trả lại cho Thiên Chúa các quyền của Ngài. Chúa Giêsu thách thức các đối thủ của mình là phải tinh ý trong việc trả nợ cho Thiên Chúa, như họ đang trả nợ cho hoàng đế. Celia Sirois nhận xét: “Nếu hình ảnh của Xê-da được đóng trên đồng tiền, có nghĩa là đồng tiền đó thuộc về Xê-da, thì hình ảnh của Thiên Chúa được đóng trên mỗi con người, có nghĩa là mỗi người đều thuộc về Thiên Chúa”.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Những nhóm nào nắm quyền sẵn sàng gài bẫy Chúa Giêsu? Loại bẫy nào?

–      Chúa Giêsu đã làm gì để thoát khỏi cạm bẫy do kẻ quyền thế giăng ra?

–      Ngày nay, câu nói: “Trả cho Xê-da những gì thuộc về Xê-da, và trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa” có nghĩa là gì?

–      Tôi có sẵn sàng trả lại cho Xê-da những gì thuộc về Xê-da và trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Thiên Chúa yêu thương, Cha đã gọi đích danh chúng con và chúng con thuộc về Cha. Chúng con mong muốn đáp lại trọn vẹn tình yêu thương từ bi của Cha. Cha đã chọn chúng con cho một mục đích tuyệt vời. Xin giúp chúng con rao truyền Tin Mừng qua chứng tá đức tin, sự lao nhọc của tình yêu và niềm hy vọng bền vững của chúng con nơi Chúa chúng con là Chúa Giêsu Kitô. Chúng con ca ngợi và chúc tụng Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Tôi nỗ lực xây dựng một xã hội hài hòa và công bằng hơn bằng cách nộp phần đóng góp chính đáng của tôi cho nhu cầu của người nghèo và người bị gạt ra bên lề xã hội.

–      Để trả lại Thiên Chúa một cách đúng đắn cái thuộc về Ngài, tôi dành những giây phút tĩnh lặng cầu nguyện trước Thánh Thể.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.