Lời Chúa Chúa Nhật XVII-TN, 25-7-2021 Ga 6, 1-15 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Tấm Bánh được chia sẻ”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Chúa Nhật XVII-TN, 25-7-2021

Ga 6, 1-15

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Tấm Bánh được chia sẻ

1. LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Ngài cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý

Trình thuật Tin Mừng về sự hóa bánh ra nhiều dạy chúng ta rằng cần có sự tham gia của cá nhân để thực hiện phép lạ tình yêu cho dân của Thiên Chúa. Mặc dù bị choáng ngợp bởi tầm mức to lớn của tình hình, Anrê không tách mình ra khỏi vấn đề. Ông nói với Chúa Giêsu: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu !”. Anrê tham gia một cách sáng tạo vào hoàn cảnh chăm sóc đám đông đói khát. Thay vì thụ động, Anrê tìm kiếm các giải pháp khả thi. Trong quá trình này, Anrê bất ngờ cho thấy một chất liệu cơ bản cho sự can thiệp kỳ diệu của Chúa Giêsu. Từ phần khiêm tốn của cậu bé, Chúa Giêsu chuẩn bị một bữa tiệc cho tất cả mọi người.

Suy niệm về phép lạ hóa bánh ra nhiều này, thánh Augustinô cho rằng phép lạ có ý dẫn dắt tâm trí con người đi qua những điều hữu hình đến sự nhận thức về thần linh: “Chúa Kitô đã làm những gì Thiên Chúa làm. Cũng như Thiên Chúa nhân tăng vài hạt lúa lên thành cả một cánh đồng lúa, thì Đức Kitô cũng nhân tăng năm cái bánh trong tay Ngài – vì trong tay Đức Kitô, có quyền năng Thiên Chúa. Năm cái bánh đó giống như những hạt giống, không phải vì chúng được gieo vãi trên đất, nhưng vì chúng được nhân lên bởi Đấng đã tạo ra trái đất này. Phép lạ này được trình bày cho giác quan của chúng ta để kích thích tâm trí của chúng ta. Phép lạ này được đặt trước mắt chúng ta để kích hoạt sự hiểu biết của chúng ta và do đó làm cho chúng ta ngạc nhiên về Thiên Chúa là Đấng chúng ta không thấy, nhưng Ngài đã có những công việc chúng ta có thể thấy”.

2. MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

Tôi có nhạy cảm với sự đói kém của người nghèo ngày nay không ? Liên quan đến vấn đề đói kém trên thế giới, tôi hành động như Philipphê và Anrê hay như cậu bé ? Tôi có tin rằng tôi đang được kêu gọi để chia sẻ phần khiêm tốn của mình là “năm chiếc bánh và hai con cá” không ? Cá nhân tôi có tham gia vào việc làm cho phép lạ hóa bánh ra nhiều xảy ra trong xã hội cộng đồng của chúng ta ngày nay không ?

Dân chúng muốn có một Đấng Mêsia là một vị vua hùng mạnh và quyền năng. Chúng ta có muốn một Đấng Mêsia quyền năng trong cuộc sống của chúng ta, để loại bỏ mọi vấn đề của chúng ta không ? Hay chúng ta phục tùng như Ngài đã phục tùng và chấp nhận những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta và làm theo hơn là chinh phục ?

3. ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, bánh ban sự sống, xin giúp chúng con nhận biết những “dấu chỉ” kỳ diệu của tình yêu thương của Chúa. Giống như môn đệ Anrê của Chúa, xin cho chúng con tham gia vào việc chăm sóc đàn chiên của Chúa. Xin dạy chúng con nhìn thấy tiềm năng của các nguồn lực sẵn có nơi chúng con. Xin đừng để những nhu cầu của người nghèo ngày nay đè bẹp chúng con. Giống như cậu bé xả thân đã cung cấp cho Chúa chất liệu để nuôi đám đông đói khổ, ước gì chúng con quảng đại và chia sẻ “năm chiếc bánh và hai con cá” của chúng con. Chúa vẫn nuôi dưỡng đoàn chiên của Chúa bằng cách hiến dâng chính mình làm bánh sự sống. Chúng con cảm tạ và chúc tụng Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4. CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý

5. ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Tôi dành một thời gian yên lặng trước Thánh Thể Chúa, và cầu xin Chúa giúp tôi nhận ra “năm chiếc bánh và hai con cá” mà tôi đang có. Tôi nhận dạng các nhu cầu trong cộng đoàn / xã hội của tôi và thực hiện một động thái thiết thực để chia sẻ “năm chiếc bánh và hai con cá” của tôi với những người có nhu cầu.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.