Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên – Ngày 26-07-2021 – Lễ Thánh Gioakim và thánh Anna

Lời Chúa: Mt 13,31-35

Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.” Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.” Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông ; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

 


Suy niệm

CON NGƯỜI NHẬN BIẾT SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA

“Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình” (Mt 13,31).

Cuộc sống hôm nay, con người dường như gắn liền với chuyện cơm áo gạo tiền. Con người cứ mãi quay đi ngoảnh lại những điều đó. Con người có vẻ như không thấy mình cần phải thoát ra khỏi thực tế đó. Họ yên với cái được xem là không biến động đó, vì thực sự họ không thể làm điều gì khác tốt hơn thế. Cái quan niệm thiễn cận như thế vô tình đưa lối con người quên đi Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng mọi sự, muôn vật hữu hình và vô hình. Thiên Chúa luôn mong muốn con người được tốt hơn so với cuộc sống họ đang có. Người vẫn hiện diện với con người và luôn mong muốn họ được hạnh phúc, là điều được thấy khi khởi đầu tạo dựng (x. St 1,26). Tin Mừng hôm nay sẽ là ánh sáng dọi soi cho những góc tối của cuộc đời chúng ta, và ánh sáng này như là nhắc nhở mỗi con người hãy nhìn lại ý nghĩa cuộc sống của mình đặt nơi nào?

Tin Mừng theo Thánh Mátthêu hôm nay trình bày cho chúng ta hai dụ ngôn được Chúa Giêsu giảng dạy cho dân chúng khi họ tụ họp bên Người rất đông (x. Mt 13,2). Chúa dùng hình ảnh hạt cải và nắm men để nói về Nước Trời. Người muốn mạc khải cho những ai đến và nghe Người một điều cần thiết cho cuộc sống hiện tại của họ. Chúa Giêsu không mạc khải Nước Trời như một định nghĩa có thể dễ dàng hiểu được. Tuy vậy, con người không phải là không thể nhận biết được Nước Trời. Con người có thể hiểu được nhờ ơn Thiên Chúa ban (x. Mt 13,11-12). Ơn Thiên Chúa ban đó không phải tự sinh tác dụng nếu con người không đón nhận và cộng tác với ơn đó (x. Mt 13,18-23). Như thế, con người được hiểu biết mầu nhiệm Nước Trời nhờ ơn đức tin. Khi tin vào Chúa Giêsu Kitô, là Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm và cư ngụ giữa thế gian (x. Ga 1,1.14), con người nhận biết được mầu nhiệm Nước Trời. Nước Trời không gì khác hơn và rõ ràng hơn đó là sự hiện diện của Đức Giêsu. Sự hiện diện của Người nơi trần gian chính là thực tại Nước Trời, điều được chính thư gửi tín hữu Do-thái một cách nào đó diễn tả: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt 1,1-2). Như thế, Thiên Chúa đã tỏ bày cho con người nhận biết về Ngài, và cách đầy đủ và trọn vẹn nhất là nơi Chúa Kitô, mà hôm nay con người có thể tìm thấy nơi Giáo Hội, thân thể mầu nhiệm của Người.

Nguyện xin ơn thánh Chúa luôn là sức mạnh cho các chứng nhân của Chúa Kitô giữa thế giới hôm nay, để họ không tách rời việc loan báo về Chúa Kitô với việc sống chứng tá của lời loan báo đó. Nhờ thế, sự hiện diện của Chúa Kitô nơi Giáo Hội như là một giải đáp cụ thể về sự hiện diện của Thiên Chúa cho con người.


Comments are closed.