Lời Chúa Chúa Nhật XIX-TN_C, 07-8-2022 Lc 12, 32-48  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài chuẩn bị cho chúng ta nghe lời mời gọi cuối cùng”

 

LECTIO DIVINA

Chúa Nhật XIX-TN_C, 07-8-2022

Lc 12, 32-48

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài chuẩn bị cho chúng ta nghe lời mời gọi cuối cùng

1.LECTIO

Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng

Lời mời gọi đáp trả trung thành được nhấn mạnh trong bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (Lc 12, 32-48). Qua nhiều hình ảnh khác nhau (kho tàng trên trời, người đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về, kẻ trộm đột nhập bất ngờ, người quản gia trung tín và tên đầy tớ vô trách nhiệm và lạm dụng), đoạn Tin Mừng nhắc nhở chúng ta về thách thức trong ơn gọi làm Kitô hữu của chúng ta, đặc biệt đối với những người được kêu gọi vào thừa tác vụ linh mục và đời sống thánh hiến. Chúng ta được kêu gọi chia sẻ nguồn lực của mình với những người nghèo khó và tìm kiếm “kho tàng không thể hao hụt ở trên trời”. Chúng ta được khuyến khích tỉnh thức và luôn sẵn sàng cho sự đến của nước Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng ta còn được thách thức chu toàn các bổn phận hàng ngày với sự cống hiến cá nhân và trở thành những người quản gia trung tín, cũng như những tôi tớ có trách nhiệm của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Các linh mục và tu sĩ, những người đã nhận được các ân huệ và phúc lành dồi dào hơn do ơn gọi và sứ mệnh đặc biệt của mình, cần phải ý thức sâu sắc về lời cảnh báo kép của Chúa Giêsu: “Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn (Lc 12, 48).

2.MEDITATIO
Tôi có thực sự tin rằng Thiên Chúa là cội nguồn ơn gọi Kitô hữu không ?
Tôi có dễ tiếp nhận “lời mời gọi” và kế hoạch yêu thương của Chúa dành cho tôi không ? Tôi đáp ứng những đòi hỏi của việc trở thành môn đệ của Đức Kitô như thế nào ?
Đời sống của tôi có gắn kết mạch lạc với đức tin mà tôi tuyên xưng không ?
Tôi có sẵn sàng và tỉnh thức để đáp trả “tiếng gọi cuối cùng” của Thiên Chúa không ?
Tôi có cầu nguyện cho những người được Thiên Chúa kêu gọi vào thừa tác vụ linh mục và đời sống thánh hiến biết hoàn hảo trong đáp ứng và toàn vẹn trong lời cam kết của họ không ?
3.ORATIO

Lạy Cha mến yêu, Cha đã triệu tập dân Israel lại làm dân của Cha. Trong Chúa Giêsu Kitô, Cha triệu tập chúng con thành một phần của dân mới được Cha tuyển chọn. Xin ban cho chúng con ân sủng đáp lại lời kêu gọi của Cha một cách trung thực. Xin cho chúng con sẵn sàng và tỉnh thức cho cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng con với sự phán xét của Cha. Xin ban cho Giáo Hội của Cha có nhiều ơn gọi linh mục – tu sĩ, những người sẽ phục vụ Cha trong dân của Cha và làm chứng cho giá trị vĩnh cửu của nước của Cha. Cha hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng

5.ACTIO
Cầu xin ơn chết lành.
Tôi làm những gì có thể để cổ vũ và quan tâm đến các ơn gọi vào chức linh mục thừa tác và đời sống thánh hiến.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.