Lời Chúa CHÚA NHẬT PHỤC SINH_Năm A, Lễ Ngày 09-4-2023 MỪNG CHÚA SỐNG LẠI Ga 20, 1-9 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài đã chỗi dậy, Alleluia !”

LECTIO DIVINA

CHÚA NHẬT PHỤC SINH_Năm A, Lễ Ngày 09-4-2023

MỪNG CHÚA SỐNG LẠI

Ga 20, 1-9

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài đã chỗi dậy, Alleluia !

1.LECTIO

Đức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết

Trong trình thuật của Thánh Gioan về Chúa Phục Sinh (Ga 20, 1-9), Người Môn đệ Chúa yêu, – người chạy nhanh hơn Phêrô nên tới mộ trước -, được trình bày như một hình ảnh về sự nhạy bén với Mầu nhiệm Phục Sinh. Dù không nhìn thấy thi thể của Chúa Giêsu, Người Môn đệ Chúa yêu vẫn mở lòng mình ra cho phép lạ Phục Sinh. Đối với ông, không cần thiết phải có thêm bằng chứng nào nữa ! Ông chỉ tin. Đức tin là câu trả lời của ông cho biến cố Phục Sinh. Điều này cũng đúng với chúng ta. Nếu chúng ta để cho mình được đụng chạm bởi năng lực ban sự sống từ sự phục sinh của Chúa, thì khi ấy, những kinh nghiệm đối phó với cái chết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ được biến đổi thành những tình huống mang lại sự sống. Mầu nhiệm của sự sống sẽ nở hoa ! Đối với người Môn đệ Chúa yêu, ngôi mộ trống không phải là hình ảnh của sự tuyệt vọng, mà là của sức mạnh sự phục sinh của Chúa. Đối với chúng ta, là đoàn dân Phục sinh, cũng vậy : “những ngôi mộ trống” trong cuộc đời chúng ta chỉ là những khúc mở đầu cho những lần hiện ra đáng kinh ngạc hơn của Chúa Phục Sinh, Đấng yêu thương chúng ta đến cùng.

2.MEDITATIO  
Tôi có thực sự tin rằng Chúa Phục Sinh đang hiện diện giữa chúng ta không ? Tôi có tin rằng nhờ biến cố Vượt Qua là cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, tôi vốn chết vì phạm tội, nay được sống lại với Ngài và trong Ngài không? Tôi có phải là nhân chứng đích thực về sự phục sinh của Đức Kitô không ?
Đâu là kinh nghiệm của Phêrô về sự Phục Sinh ? Phêrô chia sẻ thế nào với Corneliô và gia đình Cornêliô kinh nghiệm của ông về sự Phục Sinh ? Đâu là phản ứng của cá nhân tôi đối với người làm chứng về sự phục sinh ?
Tôi có tìm kiếm những gì ở thượng giới, nơi Đức Kitô ng không ? Tôi có cử hành chiến thắng của Con Chiên Vượt Qua với “bánh không men là lòng tinh tuyền và chân thật” không ?
3.ORATIO  

Lạy Cha mến yêu, chúng con cảm tạ Cha vì đại lễ Phục Sinh, lễ trọng của các lễ trọng, nhờ đó chúng con được tiếp xúc với biến cố cứu độ của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh của chúng con. Xin cho chúng con đã chết phạm tội, được sống theo ân sủng của Ngài để chúng con trở thành những dấu chỉ rõ ràng về vinh quang Phục Sinh, đặc biệt cho thế giới ngày nay đang khao khát sự sống và vẻ đẹp, ân sủng và sự chữa lành. Là đoàn “dân Alleluia” được hình thành bởi Chúa Kitô Phục Sinh, trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con phục vụ Chúa và chúng con yêu mến Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Đức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết

5.ACTIO  

Làm chứng mỗi ngày cho niềm vui của Chúa phục sinh có nghĩa là luôn sống trong cách thức phục sinh, và làm vang lên lời loan báo tươi vui rằng Chúa Kitô không phải là một tư tưởng hay một ký ức của quá khứ, mà là một Người sống với chúng ta, sống cho chúng ta và sống trong chúng ta; và với Người, cho Người và trong Người chúng ta có thể đổi mới mọi sự (x. Kh 21, 5) (ĐTC Bênêđictô XVI, Tiếp Kiến Chung, 27-4-2011).

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác

Comments are closed.