Lời Chúa CHÚA NHẬT PHỤC SINH_A, Lễ Đêm 08-09/4/2023 MỪNG CHÚA SỐNG LẠI Mt 28, 1-10 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Chúng ta là đoàn dân phục sinh của Ngài”

LECTIO DIVINA

CHÚA NHẬT PHỤC SINH_A, Lễ Đêm 08-09/4/2023

MỪNG CHÚA SỐNG LẠI

Mt 28, 1-10

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Chúng ta là đoàn dân phục sinh của Ngài

1.LECTIO

Người đã chỗi dậy như Người đã nói

Canh thức Phục Sinh, tưởng niệm đêm thánh Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, được coi là “mẹ của tất cả các canh thức thánh”. Thánh Augustinô nhắc nhở chúng ta: “Chúng ta canh thức trong đêm thánh vì Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Sự sống ở nơi không còn giấc ngủ của cái chết đã bắt đầu cho chúng ta trong thân xác của Chúa. Như vậy, được sống lại, thì sự chết không còn quyền thống trị nữa… Nếu chúng ta canh thức đón chờ Đấng Phục Sinh, Ngài sẽ thấy chúng ta được trị vì với Ngài mãi mãi. Canh thức Phục Sinh làm hiện thực sự ngự đến của Chúa, Đấng đã bẻ gãy xiềng xích của sự chết bằng cách đắc thắng trỗi dậy từ mồ mả. Do đó, Giáo Hội được củng cố và đổi mới.

Sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Người Tôi Tớ của Giavê và Con Thiên Chúa, là một biến cố kỳ diệu và căn bản mang lại ý nghĩa cho toàn bộ lịch sử cứu độ. Tất cả những sự kiện trong cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu, đặc biệt là cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài, đều có được một ý nghĩa sâu sắc hơn và được biến đổi dưới ánh sáng của sự phục sinh vinh hiển của Ngài. Chân phước James Alberione khuyên nhủ chúng ta: “Chúng ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu, Đấng Kitô Phục sinh. Ngài là sự sống của chúng ta ! Như Chúa Giêsu, Vị Tôn Sư Thần Linh, chúng ta phải trải qua nhiều đau khổ và thử thách để đến với vinh quang. Chúa Giêsu không cần phải chịu đau khổ, và nhờ sự đau khổ của mình, mới được vào vinh quang sao ? Chúng ta cũng cần phải chịu đau khổ như Chúa Giêsu. Con đường lên trời tương tự như con đường lên đồi Canvariô, nơi Chúa Giêsu chết. Nhưng Chúa đã ra khỏi ngôi mộ của mình một cách vinh quang trong sự phục sinh”.

Thật vậy, sự phục sinh của Chúa là một thực tại năng động biến đổi những ai, trong đức tin, liên kết chính mình với Ngài. Đoàn dân Phục Sinh, được hình thành bởi sự hiến tế của Đức Kitô trên thập giá và bởi sự trỗi dậy vinh quang của Ngài vào trong cuộc sống mới, được kêu gọi để kết tinh và mặc hình hài xác thịt cho ân sủng từ bi của Ngài trong thế giới đầy thương tích và tan nát ngày nay. Với sự trỗi dậy của Chúa Giêsu từ cõi chết, hành trình Mùa Chay của chúng ta từ sự đổ vỡ đến sự lành lặn đã hoàn tất!

2.MEDITATIO  
Đâu là những kinh nghiệm vượt qua khác nhau trong cuộc sống của tôi ? Tôi có tin rằng chúng ta là một đoàn dân Phục Sinh, và rằng “Alleluia” là bài hát của chúng ta không ? Tôi có thực sự đánh giá cao các dấu hiệu và biểu tượng của Đêm Vọng Phục Sinh và tham gia đầy đủ vào Cử hành Phục Sinh không?
Tôi có thực sự tin vào quyền năng sự phục sinh của Đức Kitô không ? Tôi có để cho biến cố cứu độ kỳ diệu này biến đổi cuộc sống của tôi không ? Là đoàn dân Phục Sinh, tôi có sẵn sàng làm cho lòng thương xót của Chúa nhập thể trong thế giới ngày nay,tôi trở thành sứ giả hăng hái của Tin Mừng về sự Phục Sinh của Ngài không ?
3.ORATIO  

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa đã làm bừng sáng đêm nay bằng ánh sáng rực rỡ của Đức Kitô Phục Sinh. Xin khơi dậy tinh thần nghĩa tử trong Giáo Hội của Chúa ; xin đổi mới tâm trí và thể xác chúng con để chúng con phục vụ Chúa hết lòng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, Đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Người đã chỗi dậy như Người đã nói

5.ACTIO  
Tôi đặc biệt chú ý đến phụng vụ Chúa Nhật Phục Sinh và để cho niềm vui của biến cố phục sinh nâng cao tâm trí, tâm hồn và toàn thể con người tôi.
Tôi viết một tấm thiệp Phục sinh hoặc chuẩn bị một món quà Phục Sinh cho một người mà tôi biết là đang rất cần niềm vui của Chúa Phục Sinh.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác

Comments are closed.