Lời Chúa CHÚA NHẬT II-TN_B, 17-01-2021 (Ga 1, 35-42) “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài mời chúng ta đến mà xem”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

CHÚA NHẬT II-TN_B, 17-01-2021

Ga 1, 35-42

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài mời chúng ta đến mà xem”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy”

          Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Ga 1,35-42), Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đối thoại về tư cách người môn đệ: “Các anh tìm gì?” Anrê và người bạn đồng hành của Anrê trả lời bằng một câu hỏi đầy ẩn ý: “Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Chúa Giêsu trả lời họ, “Hãy đến mà xem”. Thay vì một câu trả lời khen ngợi, Chúa Giêsu đưa ra một lời mời gọi đồng hành với Ngài trên con đường làm môn đệ và tiến vào mối quan hệ cá nhân sâu sắc hơn với Ngài. Phản ứng tích cực và sẵn sàng của các môn đệ đối với lời mời của Ngôi Lời Nhập Thể là (một phản ứng) gây cảm hứng: “Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy”.

          Vì Ngôi Lời đã làm người ở giữa chúng ta và ở lại với chúng ta qua sự hiện diện chữa lành vĩnh cửu của Người, nên các môn đệ đầu tiên ở lại với Chúa Giêsu, là Ngôi Lời nhập thể và là Thầy thần linh.

          Sau khi cảm nghiệm được sự thân mật và quyền năng ban sự sống của Chúa Giêsu, Lời sự sống, môn đệ Anrê đã chia sẻ Lời. Phản ứng tất yếu của Anrê là tìm một ai đó để chia sẻ niềm vui của cuộc gặp gỡ cá nhân của Anrê với Đấng Mêsia. Sứ mệnh của Anrê chia sẻ Lời đã kết trái. Thánh Basiliô thành Sêlêucia nhận xét: “Anrê là người đầu tiên trở thành một tông đồ… Khi dẫn theo Phêrô; Anrê đã đưa em của mình đến với Chúa, do đó, làm cho Phêrô trở thành đồng môn đệ với mình. Đây là thành công đầu tiên của Anrê: Anrê đã tăng số lượng các Tông đồ bằng cách đưa Phêrô đến với Đức Kitô, để Đức Kitô có thể tìm thấy trong Phêrô người lãnh đạo các môn đệ”.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Các câu chuyện ơn gọi của Samuel và của Anrê có ý nghĩa gì đối với cá nhân tôi? Tôi có nghe thấy Chúa gọi tôi không? Tôi có thưa với Chúa, “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe” không?

–      Ở với Chúa Giêsu thì giống điều gì? Đâu là những thách đố và khó khăn tôi gặp phải, khi thực hiện ơn gọi của mình với tư cách là chi thể của “thân thể Chúa Kitô” và là “đền thờ của Chúa Thánh Thần”?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Cha yêu thương, chúng con cảm ơn Cha về kinh nghiệm “hãy đến mà xem” với Chúa Giêsu và (cảm ơn Cha) đã cho chúng con được ở trong Ngài. Xin giúp chúng con trung thành với ơn gọi và phẩm giá của chúng con là những chi thể của “thân thể Chúa Kitô” và là “đền thờ của Chúa Thánh Thần”. Trong Đức Kitô và trong Chúa Thánh Thần, xin để chúng con thờ lạy và tôn vinh Cha trong thân thể thiêng liêng là Hội Thánh, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Tôi hỗ trợ thừa tác vụ ơn gọi trong giáo xứ và giáo phận của tôi, bằng cách đóng góp về tinh thần và vật chất cho một ứng viên làm linh mục hoặc tu sĩ.

–      Tôi cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ kiên trì trong ơn gọi.

–      Để ca tụng hồng ân là ơn gọi Kitô hữu-linh mục-tu sĩ trong Giáo Hội, và để bày tỏ lòng tôn kính đối với Chúa Giêsu, nguồn gốc của mọi ơn gọi, tôi dành những giây phút tĩnh lặng để chầu trước Thánh Thể.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.