LECTIO DIVINA – Thứ Bảy Tuần XXII-TN, 04-9-2021 – “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Chủ ngày Sa-bát”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Bảy Tuần XXII-TN, 04-9-2021

Lc 6, 1-5

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Chủ ngày Sa-bát

1. LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát ?”

Những người Pharisiêu, những chuyên viên về tôn giáo, ngày càng phê phán chỉ trích những việc Chúa Giêsu làm. Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay (Lc 6, 1-5), họ buộc tội các môn đệ của Chúa Giêsu vi phạm ngày Sa-bát, ngày thứ bảy. Theo truyền thống của người Do Thái, ngày Sa-bát phải được coi là thánh và là ngày nghỉ, vì Thiên Chúa nghỉ ngày thứ bảy.

Những người Pharisiêu chất vấn các môn đệ của Chúa Giêsu vì đã làm điều trái pháp luật trong ngày Sa-bát. Ăn lúa ở ruộng của ai đó không phải là trái pháp luật, nhưng bứt bông lúa và xát hạt để loại bỏ vỏ trấu thì cũng tương tự như “tuốt” và “sàng sẩy”, những công việc đồng áng vi phạm luật ngày Sa-bát. Chúa Giêsu bảo vệ các môn đệ của mình bằng cách nại đến Kinh Thánh. Chúa hỏi lại những người Pharisiêu : nếu những gì các môn đệ của Chúa đã làm là sai, thì Đavít sẽ là sao ? Đavít và những người đói khát của Đavít đã vào nhà của Chúa, lấy bánh và ăn thứ bánh mà chỉ các tư tế mới được phép ăn. Trong sự việc này (x. 1 Sm 21, 2-7), giới hạn kỷ luật của luật pháp nhường chỗ cho nhu cầu của con người. Sau đó, Chúa Giêsu đưa ra một xác nhận lên đến đỉnh điểm : “Con Người làm chủ ngày Sa-bát“. Chúa Giêsu là “Con Người”, Đấng khai mở bình minh của sự cứu độ ngay cả trong ngày Sa-bát.

2. MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

Đối với cá nhân tôi, việc Chúa Giêsu là Chúa của ngày Sa-bát có nghĩa gì ? Làm thế nào để tôi giữ cho Ngày của Chúa là thánh ?

Ngày Chúa Nhật là ngày Sa-bát của chúng ta. Tôi đã sống ngày đó như thế nào ? Tôi đi lễ Chúa Nhật vì đó là một nghĩa vụ, để tránh tội hay để ở với Chúa ?

Chúa Giêsu biết Kinh Thánh gần như thuộc lòng. Kinh Thánh biểu thị điều gì với tôi ?

3. ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Chủ của ngày Sa-bát. Xin dạy chúng con ý nghĩa của lòng trắc ẩn và giúp chúng con phân định những đòi hỏi thực sự trong các mệnh lệnh của Thiên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4. CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Con Người làm chủ ngày Sa-bát

5. ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Trong hoàn cảnh giãn cách vì dịch bệnh Covid-19, không thể tập họp tham dự Thánh lễ ở nhà thờ, tôi cử hành ngày Chúa Nhật là Ngày của Chúa, với nỗi nhớ lời này của Chúa Giêsu : “Thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy” (Mt 26,14-25). Tôi hiểu rằng việc cử hành cuộc Vượt Qua mới không chỉ là tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật hay Thánh lễ ngày thường, mà còn là phải dựa vào sức mạnh của Đức Kitô để chiến đấu và chiến thắng các cám dỗ phạm tội. Tôi quyết chiến thắng bất cứ cám dỗ phạm tội nào, để cùng với Đức Kitô cử hành cuộc Vượt Qua mới, vượt qua nỗi chết để đón nhận sự sống.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.