LECTIO DIVINA – Thứ Ba Tuần XXIII-TN, 07-9-2021 – “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài thức suốt đêm cầu nguyện”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Ba Tuần XXIII-TN, 07-9-2021

Lc 6, 12-19

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài thức suốt đêm cầu nguyện”

1. LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Ngài thức suốt đêm cầu nguyện…Ngài chọn 12 người mà Ngài gọi là Tông Đồ”

Trời đêm có sức hấp dẫn. Đó có thể là thời khắc hiệp thông thâm sâu với Thiên Chúa và là thời điểm cầu nguyện sâu lắng. Tin Mừng hôm nay (Lc 6, 12-19) cho thấy : trước khi chọn các tông đồ, Chúa Giêsu đã dành trọn một đêm trên núi để cầu nguyện. Một lần nữa, trước khi đưa ra quyết định mang tính quyết định quan trọng đối với sứ mệnh thiên sai của mình, Chúa đã cầu nguyện. Khi trời sáng, Chúa gọi các môn đệ đến với mình và chọn mười hai Tông đồ, những người đại diện cho “mười hai” chi tộc của Israel mới là Giáo Hội. Như Mô-sê xuống núi để thông truyền Luật Chúa cho dân chúng, Chúa Giêsu từ trên núi xuống để chia sẻ với dân lời hằng sống và sự chữa lành của Ngài. Trên chỗ đất bằng, dân chúng tụ tập xung quanh Chúa để nghe lời Thiên Chúa và trải nghiệm sự đụng chạm chữa lành của Chúa.

Cầu nguyện là một yếu tố rất quan trọng trong đời sống của Chúa Giêsu và các môn đệ của Chúa. Harold Buetow nhận xét: “Chính trong cầu nguyện mà chúng ta học biết mầu nhiệm của Đức Kitô và sự khôn ngoan của thập giá. Nhờ cầu nguyện, chúng ta nhận thức được, trong mọi chiều kích, nhu cầu thực sự của anh chị em chúng ta trên khắp thế giới ; trong cầu nguyện, chúng ta tìm thấy sức mạnh để đối mặt với bất cứ điều gì ở trước mắt ; nhờ cầu nguyện, chúng ta có được sức mạnh để thi hành sứ mệnh mà Chúa Kitô chia sẻ với chúng ta”.

2. MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

Cầu nguyện đóng vai trò gì trong đời sống của tôi, và đặc biệt là trong ơn gọi Kitô hữu của tôi ?

Tôi có coi trọng việc cầu nguyện và chiêm niệm không ?

Tôi có thấy mối liên hệ mật thiết giữa cầu nguyện và sự hiệp thông sâu lắng cùng Thiên Chúa với lời kêu gọi truyền giáo và phục vụ Nước Trời không ?

3. ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dành trọn một đêm để cầu nguyện hầu phân định ý muốn của Thiên Chúa liên quan đến sứ mệnh của Chúa và những người lãnh đạo tương lai của Giáo Hội. Xin giúp chúng con nhận thức được tầm quan trọng to lớn của việc cầu nguyện trong đời sống của chúng con. Xin ban cho chúng con sức mạnh để thực hiện sứ mệnh của mình vì lợi ích của vương quốc công lý, hòa bình và tình yêu của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4. CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Ngài đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa”

5. ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Tối nay tôi dành những giây phút tĩnh lặng để cầu nguyện với Thiên Chúa.

Tôi biến những lời cầu nguyện của tôi thành những hành động tự hiến thân và phục vụ người nghèo.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.