LECTIO DIVINA – Chúa Nhật XXVI-TN ~B, 26-9-2021 – “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài đáng tin cậy và đón nhận mọi người”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Chúa Nhật XXVI-TN ~B, 26-9-2021

Mc 9, 38-43.45.47-48

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài đáng tin cậy và đón nhận mọi người”

1. LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi”

Chúa Giêsu không có thói quen chọn phe phái. Ngài quan tâm đến lợi ích của con người, chứ không phải những vấn đề vặt vãnh về tư cách phe phái hay màu sắc chính trị. Chúa tích cực ủng hộ bất cứ ai làm điều thiện nhằm phục vụ những người nghèo hèn (anawim), “những người bé mọn” của Thiên Chúa – ngay cả khi những người đó không thuộc hàng ngũ các môn đệ. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhìn nhận một việc tốt được một người nào đó nhân danh Chúa thực hiện để xua đuổi ma quỷ. Chúa cố gắng sửa chữa khuynh hướng bè phái và tính độc quyền nhỏ nhặt của các môn đệ. Gioan phàn nàn về một người bên ngoài: “Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta“. Câu trả lời của Chúa Giêsu thách thức đầu óc hẹp hòi và các giới hạn có tính gia trưởng của các môn đệ : “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu“.

Như thế, Chúa Giêsu bác bỏ sự thiếu trưởng thành và tính kiêu ngạo nhỏ nhen của các môn đệ, những người cố gắng loại trừ một “người không phải là thành viên”, không cho người ấy nhân danh Chúa thi hành sứ vụ cho “những người bé mọn”. Với tư cách là Tôn Sư Thần Linh, Chúa Giêsu dạy các môn đệ của mình phải khoan dung và cởi mở với những người có thiện chí. Chúa cũng nhấn mạnh phần thưởng cho sứ vụ đáng khen được thực hiện bởi bất kỳ ai không chống lại chúng ta. Thật vậy, lòng bác ái được thực hiện nhân danh Chúa cho các môn đệ Đức Kitô và tất cả những “kẻ bé mọn” sẽ được ban thưởng một cách độ lượng.

Bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mc 9, 38-43, 45, 47-48) tiếp tục nhấn mạnh những thách thức của việc làm môn đệ Đức Kitô. Đối mặt với sự dữ là việc gây vấp phạm cho người khác, Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh của những ngọn lửa không thể dập tắt trong hỏa ngục. Để tránh gặp phải vận mệnh đáng tiếc này, các môn đệ phải hết sức thận trọng không làm gương xấu cho bất kỳ ai. Chúa quả quyết: “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt“. Câu nói đáng chú ý của Chúa Giêsu không được hiểu theo nghĩa đen. Việc cắt xén thể chất không phải lúc nào cũng có tác dụng chống lại sự cám dỗ. Aelred Rosser giải thích: “Điểm cường điệu ở đây là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đi vào nước Thiên Chúa, bất kể cái giá phải trả là bao nhiêu. Chúng ta đang được dạy một cách rất ấn tượng về thứ bậc các giá trị của chúng ta phải như thế nào. Không có gì, hoàn toàn không có gì quan trọng hơn là thuộc về triều đại của Thiên Chúa. Bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho sự tham gia của chúng ta vào nước Thiên Chúa, đều phải bị loại bỏ khỏi cuộc sống của chúng ta“.

Thật vậy, các môn đệ Đức Kitô cần được thanh tẩy về động cơ sâu xa nhất của họ. Họ cần phải được “muối trong lửa” và trải qua ngọn lửa thanh luyện của thử thách, nhờ đó trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa và sống hòa bình với nhau. Họ cần phải loại bỏ những sự dữ là tham vọng, sự không khoan dung và cớ vấp phạm ngay giữa họ. Để thay thế cho những điều này, họ phải đưa ra lựa chọn khó khăn là phải ưu tiên chọn việc phục vụ, chọn lòng khoan dung và cởi mở với những người có thiện chí khác, và chọn sự chính trực trong cách đối xử với “những người bé mọn” của Thiên Chúa. Những ai đáp ứng các yêu cầu triệt để của việc làm môn đệ Đức Kitô với sự say mê, sẽ trở thành “muối cho đời”. Là “muối tốt cho đời”, họ tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người bằng sự sống động của tinh thần Phúc Âm và khiến mọi người khao khát nước Thiên Chúa.

2. MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

Tôi có loại trừ “những người không phải là thành viên” khỏi sứ mạng tông đồ và lặp lại sự không khoan dung của các môn đệ chưa trưởng thành của Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con đã cố gắng ngăn cản anh ta vì anh ta không theo chúng ta” ?

Tôi có hết lòng tin tưởng vào lời tuyên bố của Chúa Giêsu: “Không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” ?

Tôi phản ứng thế nào trước lời thách thức triệt để của Chúa Giêsu: “Thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt“?

3. ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, đôi lúc, trái tim chúng con đã không khoan dung. Chúng con cố gắng đưa ra tuyên bố độc quyền về Triều đại của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con ý thức rằng Nước Trời dành cho tất cả mọi người thiện chí trong mọi thời đại và mọi nền văn hóa. Xin dạy chúng con biết cách tiếp nhận ân sủng cứu độ của Chúa trong những biểu hiện đa dạng và bao hàm của ơn đó. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin tha thứ cho chúng con khi chúng con làm cớ vấp phạm và chỉ trích, lên án “những người bé mọn” của Chúa. Xin giúp chúng con chú ý đến lời cảnh báo của Chúa để không làm hư hỏng sự trong trắng và chính trực của họ. Xin dạy chúng con đối xử với “những người bé mọn” bằng sự tôn trọng và yêu thương chăm sóc. Lạy Chúa nhân từ, xin giúp chúng con loại bỏ những lựa chọn gian ác mà chúng con đã thực hiện. Xin dạy chúng con biết lựa chọn đúng đắn là chọn Nước Trời. Chúng con tin tưởng vào Chúa, Vị Tôn Sư Thần Linh, đã cho chúng con được “muối với lửa”, chúng con trở thành “muối cho đời”. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4. CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”

5. ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Tôi cầu nguyện cho sự thành công của phong trào đại kết trong Giáo Hội và cho nỗ lực đáng khen ngợi của cuộc đối thoại giữa các tôn giáo. Tôi kiểm xem tôi có thể đóng góp gì cụ thể trong vấn đề này.

Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân của sự lạm dụng tình dục và thủ phạm của những tội ác này. Tôi cung cấp điều gì đó có ý nghĩa để bồi thường cho cớ vấp phạm nghiêm trọng này và sự bất công đối với “những người bé mọn” của Thiên Chúa.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.