Cha Cố Giuse Nguyễn Văn Tăng đã về với Chúa

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Chương trình :
– 15h00 ngày 24/09/2021: tẩn liệm, sau đó sẽ di quan ra nhà thờ Giáo xứ Hưng Lộc. Sau đó các giáo xứ trong hạt sẽ kính viếng và cầu nguyện
– 8h00 Thứ Hai ngày 27/09/2021: lễ an táng Cha cố Giuse và sẽ chôn cất ngài tại nghĩa trang Giáo xứ Hưng Lộc.

Chương trình cụ thể của Giáo hạt An Bình như sau:
+ 15h30: Lễ cầu cho Cha cố: Ban Hành Giáo Giáo hạt và Giáo xứ Tâm Hòa.
+ Thứ Bảy 25/09/2021:
· 8h00: Giáo xứ Lộc Hòa
· 9h00: Giáo xứ Tâm An
· 10h00: Giáo xứ Quảng Tâm
· 14h00: Giáo xứ Thanh Bình
· 15h00: Giáo xứ Bàu Hàm
· 16h00: Giáo xứ Xuân Đức
+ Chúa Nhật 26/06/2021
· 8h00: Giáo xứ Xuân Long
· 9h00: Giáo xứ Dầu Giây
· 10h00: Giáo xứ Xuân Linh
· 14h00: Giáo xứ Minh Tín
· 15h00: Giáo xứ Minh Hòa
· 16h00: Giáo xứ Mân Côi
* Trong giờ kính viếng, quý Cha có thể làm giờ cầu nguyện hoặc dâng lễ. Số người không quá 10 người, và giữ nguyên tắc 5K. (không nhận vòng hoa và không phúng điếu).
Nếu hoàn cảnh xứ nào trong vùng đỏ, cam,… không đi được, xin cầu nguyện tại giáo xứ.
Xin kính chào quý Cha.

Linh mục Quản hạt
Gioan Trần Xuân Hùng.

Comments are closed.