LECTIO DIVINA – Chúa Nhật XXII-TN ~B, 29-8-2021 – “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mời gọi chúng ta tuân giữ mệnh lệnh Thiên Chúa”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Chúa Nhật XXII-TN ~B, 29-8-2021

Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mời gọi chúng ta tuân giữ mệnh lệnh Thiên Chúa

1. LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm

Đoạn Tin Mừng nói về những truyền thống và những quy định của con người được con người biến thành luật và ràng buộc đối với dân Chúa, chẳng hạn như nghi thức rửa tay, việc thanh tẩy ly tách, bình vại, ấm đun nước, giường nằm, luật lệ về chế độ kiêng cữ, v.v Điệp khúc của Chúa Nhật tuần trước là lời tuyên xưng đức tin của Simon Phêrô vào Chúa Giêsu: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6, 68). Trong bối cảnh này, sự tuân thủ luật pháp cách tuyệt đối của những người Pharisêu và kinh sư xem ra rất không thỏa đáng. Họ đã không gắn bó với Chúa Giêsu, Đấng có “những lời đem lại sự sống đời đời“, nhưng thay vào đó họ đã chọn tự ràng buộc mình vào những quy định của con người không thể đem lại sự sống cũng như không làm tươi mới tâm hồn. Khi từ chối Chúa Giêsu Kitô, Bánh mặc khải và sự Khôn ngoan của Thiên Chúa, họ đã coi thường Lời thần linh ban sự sống. Họ đã tìm kiếm sự cứu rỗi trong việc tuân thủ nghiêm ngặt những gì đơn thuần là phát minh của con người. Vì thế, Chúa Giêsu mạnh mẽ tố cáo họ: “Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng : ‘Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm” (Mc 7, 6-7).

Chúa Giêsu quở mắng những đối thủ của Ngài vì họ đã tuân theo chữ viết của những luật lệ do con người tạo ra, chứ không theo thần khí khiến họ sống lại. Họ đã không còn nhìn Lời Chúa là luật chân chính làm tươi mới tâm hồn. Thật vậy, ý nghĩa thực sự của các mệnh lệnh của Thiên Chúa là thông ban sự sống. Cái ách êm ái của luật pháp Thiên Chúa là nhằm tập trung sự chú ý của chúng ta vào Lời hằng sống của Thiên Chúa, là Chúa Giêsu Kitô, Bánh mặc khải được Chúa Cha ban cho chúng ta để cho thế gian được sống. Chúa Giêsu, sự Khôn ngoan của Thiên Chúa và sự kết tinh của luật tình yêu của Thiên Chúa, là người có thẩm quyền giải thích Luật pháp và hoàn tất ý nghĩa ban sự sống của các mệnh lệnh của Thiên Chúa.

Học giả Kinh Thánh, Eugene Maly nhận xét: “Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong lịch sử như một Thiên Chúa yêu thương và cứu độ. Nếu chúng ta đáp lời Thiên Chúa và chấp nhận tình yêu của Ngài, chúng ta sẽ hành động đúng đắn. Khi chúng ta có thể nói với niềm xác tín rằng không có vị thần nào khác tỏ mình ra như Thiên Chúa của chúng ta tỏ mình ra cho chúng ta, thì chúng ta sẽ tuân theo các quy chế và sắc lệnh của Ngài, bởi vì chúng ta biết rằng các quy chế và sắc lệnh đó là nhằm lợi ích cho chúng ta“. Người yêu mến Đức Kitô và được nuôi dưỡng bằng Bánh Lời Ngài thì tập trung vào việc làm theo ý muốn của Thiên Chúa và không thể bị ô uế từ bên trong. Những lời nói và việc làm của người đó, được đánh dấu bằng sự hiến thân cá nhân và trao ban sự sống, sẽ chứng tỏ một đời sống tương quan yêu thương với Thiên Chúa, tác giả của sự sống.

2. MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

Tôi có tôn vinh Thiên Chúa bằng môi miệng chứ không bằng tấm lòng không ?

Tôi có sống theo mệnh lệnh của Thiên Chúa không ?

Tôi có hiểu biết đúng đắn về mục đích và ý nghĩa của luật pháp trong Hội Thánh không ?

Tôi có bám vào Chúa Giêsu và tuyên xưng đức tin của mình nơi Ngài: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” ?

3. ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

“Thưa Thầy, chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là hiện thân mệnh lệnh của Thiên Chúa và do đó ban sự sống cho linh hồn chúng con. Trong Chúa và nhờ Chúa, chúng con khám phá ra rằng mệnh lệnh của Thiên Chúa là đáng tin cậy. Chúa là niềm vui cho tâm hồn, là khôn ngoan cho người đơn sơ và là ánh sáng cho đôi mắt. Luật của Thiên Chúa thật hoàn hảo, làm tươi mới tâm hồn. Luật Chúa đáng mong đợi hơn vàng, tốt hơn cả vàng ròng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Lời đã trở thành xác phàm. Chúa là tiêu biểu cho tinh thần thực sự của mệnh lệnh tình yêu của Thiên Chúa và hoàn thiện tinh thần đó. Những lời Chúa nói với chúng con là lời ban sự sống. Chúng ngọt hơn mật ong, thậm chí hơn cả mật ong chảy ra từ tổ ong. ‘Thưa Thầy, chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời’ “.

4. CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ

5. ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Tôi cầu xin Chúa tha thứ cho những lần tôi đã tuân theo chữ viết của luật pháp, chứ không theo tinh thần của luật pháp, và tha cho những tổn thương, cùng những tổn hại do thái độ nệ luật của tôi gây ra.

Tôi cầu nguyện cho các nhà lập pháp và những người hành nghề luật để họ được thấm nhuần quan điểm Kitô giáo về vai trò của luật pháp trong xã hội loài người và trong Giáo Hội.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.