Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm B – Ngày 29/08/2021

Lời Chúa: Mc 7, 1-8a. 14-15.21-23

Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận;4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? 6 Người trả lời họ: Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.9 Người còn nói: Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông.10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!11 Còn các ông, các ông lại bảo: “Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là “co-ban” nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa” rồi,12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa.13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!

Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế

Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người,22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.

 


Suy niệm

SỰ THANH SẠCH TRONG TÂM HỒN

“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được” (Mc 7.14).

Lời Chúa hôm nay nói về cuộc tranh luận giữa những người Pharisêu, các kinh sư và Chúa Giêsu về luật thanh sạch và sự ô uế. Đây là cuộc tranh luận làm bản lề cho ý tưởng về sự ô uế thực sự bắt nguồn từ đâu? Từ bên ngoài hay từ bên trong nội tâm con người?

Đối với những người Pharisêu và các kinh sư, lập trường của những người này là: Ô uế là do từ bên ngoài, và sự thanh sạch là giữ cẩn thận không cho sự ô uế bên ngoài đi vào trong con người. Chẳng hạn, nếu không rửa tay trước khi ăn, thì nó là ô uế. Nếu không rửa chén rửa bát, bình lọ và các đồ đồng, thì người dùng cũng sẽ ra ô uế. Quả thật, dưới cái nhìn của xã hội Do Thái, luật thanh sạch là một điều rất quan trọng, quan trọng là bởi vì nó đã có từ thời xa xưa, một thứ luật truyền thống cha ông truyền lại. Nếu ai không giữ đúng luật thì sẽ phạm luật, và như vậy họ phải đi tẩy uế.

Đối với Chúa Giêsu, Người không thể chấp nhận lối suy nghĩ như vậy, Người đã lật ngược lại vấn đề về luật thanh sạch, “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được”. Nếu như người Pharisêu cho rằng thanh sạch chỉ là ở bên ngoài, thì điều đó không đúng. Bởi lẽ, tất cả những gì Thiên Chúa tạo dựng nên thì đều tốt đẹp, không có gì là xấu cả. Chỉ có những người quá chú trọng về dáng vẻ bên ngoài mà không để ý đến cái nội tâm bên trong. Họ bỏ qua các giá trị thực sự bên trong mà chỉ đánh giá qua các giá trị vật chất bên ngoài, thì lúc đó họ mới cho là ô uế. Chứ thực chất, mọi thứ đều tốt đẹp cả. Chúa Giêsu đã đặt lại đúng vị trí cho các giá trị thực của vật chất và tâm hồn. Khi những sự việc tự nó đã có giá trị, thì không ai được phép hạ giá, hay thay đổi giá trị của chúng.

Xin Chúa cho tâm hồn chúng ta luôn gắn bó với Chúa để luôn giữ đúng giá trị thanh sạch lương tâm và ý ngay lành hầu thực thi giới luật bác ái yêu thương Chúa đã dạy với lòng mến.


Comments are closed.