LECTIO DIVINA – Chúa Nhật XXI-TN ~B, 22-8-2021 – “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Bánh của Giao Ước”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Chúa Nhật XXI-TN ~B, 22-8-2021

Ga 6, 54a. 60-69

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Bánh của Giao Ước

1. LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời

Bài đọc Tin Mừng hôm nay (Ga 6, 54a. 60-69) nêu bật lựa chọn cơ bản và quyết định cốt lõi của các môn đệ, hoặc là ly khai khỏi Đức Kitô hoặc là củng cố sự cam kết với Ngài. Trọng tâm không phải là phản ứng lấp lửng, mập mờ của đám đông hoài nghi, mà là phản ứng bị phân cực của những người được gọi là “môn đệ của Chúa Giêsu” đối với sự tự mặc khải gây kinh ngạc và những tuyên bố mà Chúa đưa ra trong diễn từ về Thánh Thể. Sự từ chối của đám đông không quen biết là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, sự từ chối của nhiều người thân cận của Chúa thật là đáng tiếc và có giọng điệu rất không thỏa đáng ! Đứng trước phép lạ hóa bánh-cá ra nhiều và trước diễn từ mặc khải về Thánh Thể, họ từ chối đưa ra một quyết định triệt để về một cam kết đức tin đối với Chúa, Đấng tuyên bố mình được Thiên Chúa sai đến làm Bánh khôn ngoan và làm của ăn, của uống đích thực.

Lặp lại những lời xầm xì chỉ trích của những người Do Thái không tin, nhiều môn đệ của Chúa Giêsu than vãn: “Lời này chướng tai quá : ai mà nghe nổi ?” (Ga 6, 60). Chúa Giêsu không làm giảm nhẹ ngôn ngữ xem ra “khó nghe” của Ngài cho phù hợp với sự không tin của họ, nhưng Chúa nhấn mạnh vào sự cần thiết của ân sủng. Chúa nói : “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống” (Ga 6, 63). Thật vậy, sự sống mà Chúa Giêsu đang nói tới, hoàn toàn nằm trong lãnh vực thần linh và chỉ Thánh Thần mới có thể giúp hiểu điều đó. Thêm vào với khó khăn trong việc tin Chúa Giêsu là Đấng được Thiên Chúa sai đến trực tiếp, có một thách thức lớn hơn về đức tin: “Nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?” (Ga 6, 62). Bước đầu tiên của sự đi lên đó là việc Chúa Giêsu bị đưa lên cây thập giá trên đồi Can-vê, một mầu nhiệm lớn lao mà chỉ những tâm hồn tin tưởng mới có thể nhận ra được. Mặc dù ngay từ đầu Chúa Giêsu đã biết những người sẽ không tin, nhưng thử thách về đức tin vẫn được đưa ra như vậy. Thánh sử Gioan ghi lại cách sinh động phản ứng tiêu cực của những người không tin: “Nhiều môn đệ của Ngài đã trở lại lối sống ngày xưa của mình và không còn đồng hành với Ngài nữa” (Ga 6, 66).

Tuy nhiên, bài đọc Tin Mừng hôm nay kết thúc với một ghi nhận rất tích cực. Ngỏ lời với Nhóm Mười Hai, nhóm môn đệ thân thiết nhất, Chúa Giêsu nói: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” (Ga 6, 67). Simon Phêrô trả lời cách chân thật, nói lên lựa chọn cơ bản của Nhóm Mười Hai: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6, 68-69). Lời tuyên xưng của Phêrô là một gương điển hình về quyết định triệt để của cộng đoàn tín hữu lấy Thánh Thể làm trung tâm qua mọi thời đại là yêu mến và theo Chúa Giêsu Kitô. Quyết định cơ bản của chúng ta đối với Đức Kitô phải loại trừ sự mơ hồ, nhập nhằng và lòng trung thành bị phân chia. Sự lựa chọn của chúng ta phải được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Như học giả Kinh Thánh Eugene Maly đã nói một cách khôn ngoan: “Cuộc sống mà chúng ta đang sống, sẽ tỏ cho Chúa biết chúng ta đã có lựa chọn nào“.

2. MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

Chúng ta có ý thức rằng chúng ta là một “dân Thánh Thể” được nuôi dưỡng bởi bánh Lời Chúa Kitô và bởi “thịt và máu” của Ngài được ban cho chúng ta dưới hình thức bí tích là bánh và rượu không ?

Nơi Bí tích Thánh Thể, chúng ta có canh tân giao ước của mình với Chủ Tiệc Thánh Thể, tin tưởng vào Ngài và thực hiện một hành động trung thành vô điều kiện với Ngài không ?

Là dân của Thánh Thể, chúng ta có tuyên xưng với Chúa như thánh Phêrô: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” ?

3. ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Bánh hằng sống và là Đấng ban Bánh. Lời của Chúa là thần khí và là sự sống. Như thánh Phêrô và Mười Hai Tông Đồ, những viên đá nền tảng của Israel mới là Giáo Hội, chúng con canh tân cam kết của chúng con với Chúa. Khi chia sẻ bánh sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ, chúng con xin dâng cả cuộc đời chúng con cho Chúa. Nhờ ân sủng của Bí tích Thánh Thể, bí tích của giao ước mới, xin cho chúng con yêu mến và phục vụ một mình Chúa. Chúng con tôn thờ Chúa là Chủ Thánh Thể của chúng con, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4. CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời

5. ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Khi cử hành Bí tích Thánh Thể vào Chúa Nhật này, tôi tái lập giao ước của tôi với Chúa Giêsu, tuyên xưng đức tin của tôi vào Ngài và quyết tâm phục vụ Ngài với lòng trung thành vô điều kiện.

Tôi nỗ lực giúp người khác “quyết định ngay hôm nay” chọn Chúa, Đấng có lời nói là thần khí và là sự sống.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.