Lectio Divina – CHÚA HIỂN DUNG, 06-8-2021 – Mc 9, 2-10 – “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài biến đổi hình dạng trong Vinh Quang”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

0000

1. LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Đây là Con Ta yêu dấu

Thiên Chúa cho chúng ta những cái nhìn thoáng qua về vinh quang Phục sinh của Con yêu dấu của Ngài để củng cố chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta. Sự biến hình của Chúa Giêsu đặt sự đau khổ vượt qua vào một viễn cảnh riêng. Lễ Chúa Giêsu biến hình mời gọi chúng ta suy gẫm về vinh quang chói lọi phát xuất từ cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Kitô. Bốn mươi ngày trước lễ Suy tôn Thánh Giá (14 tháng 9), chúng ta kỷ niệm cuộc biến hình của Ngài (6 tháng 8) như một sự kiện làm sáng tỏ những bí ẩn của thập giá.

Các tác giả của tập sách Những ngày của Chúa, tập. 7, nhấn mạnh ý nghĩa sự biến hình của Chúa Giêsu trong đời sống các môn đệ của Chúa : “Tất cả các Kitô hữu phải gợi lên, từ sâu thẳm trong thâm tâm của mình, ký ức về sự mặc khải này, bất cứ khi nào họ nhìn thấy Con Thiên Chúa chết trên thập giá, hoặc thấy Giáo Hội lâm cơn đau đớn, hoặc khi họ bị choáng ngợp bởi những đau khổ cá nhân, hoặc trên bờ vực của sự tuyệt vọng, hoặc mất niềm tin. Nếu làm được điều đó, họ sẽ tìm thấy sức mạnh để kéo mình lên từ những chỗ tận cùng này và leo lên những đỉnh núi, bất kể con đường khó khăn như thế nào. Qua mù sương và nước mắt, họ cũng sẽ được vinh dự nhìn thoáng qua hình bóng của Đức Kitô phục sinh được ánh sáng bao quanh“.

2. MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

Tôi có nhận thấy trong biến cố Chúa Giêsu biến hình, một thoáng nhìn hy vọng giúp tôi có thể vượt qua những lo lắng, phiền muộn của mình không ?

Tôi có sẵn sàng để lĩnh hội cái nhìn về vinh quang vượt qua của Đức Kitô không ?

Tôi có cởi mở để đón nhận niềm hy vọng mà Chúa Giêsu, Đấng Mêsia đau khổ, mang đến trong cuộc đời của tôi không?

Tôi có tin rằng đau khổ là một hành trình đến vinh quang không ?

3. ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc Chúa biến hình trên núi, Chúa đã cho chúng con thoáng thấy vinh quang Phục sinh của Chúa. Xin giúp chúng con gợi lên, từ sâu thẳm trong thâm tâm của chúng con, ký ức về sự mặc khải này, để chúng con có được sức mạnh và hy vọng trong mọi thử thách và đau khổ của chúng con. Xin giúp chúng con tin tưởng rằng đau khổ của chúng con trong cuộc sống này là một hành trình đến vinh quang. Chúng con tín thác và tin tưởng vào Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4. CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Ngài biến đổi hình dạng trước mắt các ông

5. ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Tôi cầu nguyện cho tất cả những ai đang gặp những đau khổ lớn lao trong lúc này, để họ có thể trải nghiệm cái nhìn về vinh quang Phục sinh của Đức Kitô, và được củng cố bởi điều đó.

Tôi nhận ra những cái nhìn thoáng qua về vinh quang mà Thiên Chúa, theo ý của Ngài, ban cho tôi mỗi ngày trong cuộc đời của tôi.

Nhờ sự quan tâm, yêu thương và lưu ý của tôi, tôi giúp một người đau khổ có cái nhìn thoáng qua về Thiên Chúa vinh hiển và về Đấng Kitô Phục Sinh của Thiên Chúa đang hoạt động trong cuộc sống của họ.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.