Họ Được Ăn No Nê (Lc 9,17) – Bài Giảng Lễ Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa – Năm C

Lễ Mình Máu Thánh Chúa hôm nay mừng kính Chúa Giêsu là Bánh ban sự sống. Thánh Phaolô nhắc cho chúng ta rằng không phải con người đã phát minh ra Thánh lễ nhưng đó là điều được lãnh nhận từ các tông đồ: “Tôi truyền lại cho anh em điều mà tôi đã lãnh nhận từ truyền thống của Chúa Giêsu” (1Cr 11,23). Để tiếp cận mầu nhiệm nầy, chúng ta phải đi vào bản văn Tin mừng hôm nay.

Đức Kitô là bánh sự sống qua sứ điệp và Lời của Ngài: “Chúa Giêsu nói về Nước Thiên Chúa cho đám đông”. Đối với Ngài, Lời có một ưu tiên hơn vì “con người không chỉ sống bằng cơm bánh nhưng bằng mọi lời do miệng Thiên Chúa phán” (Mt 4,4). Lời ấy, không chỉ là những bài giáo huấn mà còn là những hành vi cụ thể. Khi chữa cho các bệnh nhân, Ngài nhắm đến việc cứu chữa tâm hồn; Ngài muốn giải thoát con người khỏi tội lỗi. Lời Thiên Chúa là một lời linh hoạt và đem lại hoa trái. Đó là lời giải phóng. Lời ấy đến để mạc khải cho chúng ta biết bản tính của chúng ta là con Thiên Chúa. Rồi đến dấu chỉ gợi lên một lương thực khác, mà Chúa Giêsu đã ban cho nhân loại buổi chiều thứ Năm tuần thánh.

 Trình thuật hóa bánh ra nhiều ai trong chúng ta cũng thuộc lòng vì được nghe nhiều lần. Nhưng hôm nay, chúng ta cần phải đọc kĩ. Chúng ta nhận thấy các cử chỉ của Chúa Giêsu giống y như trong buổi tiệc li ngày thứ Năm tuần thánh: “Ngài cầm lấy bánh và cá, ngước mặt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ”. Đó là bốn động từ mà chúng ta nghe đọc trong các Thánh lễ. Qua thân xác của Ngài, Chúa Giêsu tự hiến làm lương thực đem lại sự Sống đời đời cho nhân loại. Khi tham dự vào bữa ăn đó, chúng ta được củng cố đức tin. Chúng ta tiếp nhận lương thực chữa trị những tính mê tật xấu, thân phận mỏng dòn của chúng ta.

Bài Tin mừng còn ghi nhận rằng Đức Kitô đang đứng trước một đám đông đang đói khát. Nhóm Mười hai biết rõ điều ấy, nhưng hoàn toàn bất lực. Bấy giờ Chúa Giêsu ra lệnh: “Hãy cho họ ngồi lại từng nhóm năm mươi người”. Chi tiết chính xác nầy không chỉ nhắm việc sắp xếp những người tham dự, nhưng còn là một gợi ý sâu xa. Chúa Giêsu qui tụ những người lang thang và vô danh để làm thành một hội đoàn loan báo Giáo hội và các thừa tác vụ của Ngài. Ơn ban nầy của Thiên Chúa là một lời loan báo “Tiệc cưới của Chiên Con” vào lúc cuối thời gian. Trong ngày đó, nhân lọai được qui tụ sẽ được ngồi vào Bàn Tiệc Nước Trời. Qui tụ và liên kết trong Giáo Hội vẫn là bổn phận chính yếu đối với các môn đệ Đức Kitô. Sứ vụ ấy đã được trao phó cho các thừa tác viên chức thánh được sai đi để trở thành những dấu chỉ và người qui tụ.

Nhưng họ không cô đơn một mình. Vì còn có cả cộng đoàn Kitô hũu trợ giúp. Việc chú ý đến những người yếu đuối và nghèo khổ hơn phải là ưu tiên đối với một môn đệ Đức Kitô. Thánh Luca lưu ý rằng Nhóm Mười hai phân phát bánh và cá “cho tất cả mọi người”. Đó là một thách đố nặng nề cho xã hội của chúng ta hôm nay, đang tạo nên những khoảng cách trầm trọng. Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta không thể bỏ rơi những người yếu nhất và nghèo nhất bên lề đường, bởi vì Tin mừng được ưu tiên loan báo cho những người nghèo khổ. Họ là những người chiếm chỗ ưu tiên trong trái tim Thiên Chúa.

Sứ mạng ấy được nhấn mạnh một cách mạnh mẽ trong Chủ nhật nầy. Tác giả Tin mừng mô tả cho chúng ta hoạt động của các tông đồ: Chúa Giêsu đặt họ trước trách nhiệm của mình: “Anh em hãy cho họ ăn đi! Ngài trao phó trách nhiệm tổ chức đám đông, phân phát lương thực và thu lượm những miếng vụn còn dư lại. Đó chính là vai trò của các người thợ Tin Mừng. Dấu chỉ hóa bánh ra nhiều phải được hiểu như một lời sai phái mỗi người đã được chịu phép Rửa tội ra đi thực hiện sứ mạng. Tất cả chúng ta được mời gọi trở thành những người phục vụ chứ không chỉ là người được phục vụ. Chắc chắn nhiều lúc chúng ta bị cám dỗ trốn chạy, hay biện minh rằng chúng ta không có phương tiện, rằng chúng ta không được cung ứng đủ trước nhu cầu bao la. Nhưng Chúa không ngừng đặt cho chúng ta câu hỏi: “Các con có bao nhiêu chiếc bánh?”. Và Ngài nói với chúng ta rằng điều mà chúng ta đang có thật ít nhưng cũng đủ để thực hiện những điều lớn lao. Điều kiện duy nhất là chúng ta đóng góp cho Ngài phần nhỏ bé của chúng ta.

Khi mọi người ăn xong, các môn đệ còn một việc khác phải làm là cẩn thận thu lượm lại tất cả những miếng bánh còn dư. Thật vậy, vẫn còn nhiều đám đông khác cần được nuôi dưỡng. Dọc suốt các thế kỉ, vẫn cần phải phân phát các ơn ban của Thiên Chúa.

Khi cử hành tiệc Thánh thể, chúng ta cùng nhau hướng về Chúa. Xin Ngài giúp chúng ta vào sâu hơn trong chuyển động dâng hiến hoàn toàn chính bản thân cùng với Ngài và nhờ Ngài. Ứơc gì sự dâng hiến của chúng ta càng ngày càng xứng đáng hơn với đấng đã hiến ban chính mình cho chúng ta vì sự sống và vì vinh quang của Cha.

Phục Vụ Lời ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.