Đừng Ngăn Cản Người Ta (Mc 9,39) – Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm B

Các bài đọc kinh thánh chủ nhật hôm nay gửi đến chúng ta một sứ điệp rất quan trọng. Chúng ta được mời gọi nhìn nhận sự Thiện hiện diện bên ngòai cộng đòan tín hữu chúng ta. Bài đọc thứ nhất cho thấy hai ông Ên-đát và Mê-đát khởi sự nói tiên tri dù họ chưa được ủy thác để làm chuyện đó. Người ta đến báo cho ông Mô sê rằng hai người đó không có quyền nói tiên tri. Nhưng ông Mô sê đã không nhìn sự việc như họ. Ông chia sẻ cho họ giấc mơ thấy toàn dân đều trở thành một dân tộc tiên tri.

Nhiều thế kỉ sau đó, tin mừng Mác cô cũng đề cập đến vấn đề độc quyền đó: một người trong nhóm Mười hai đến nói cho Chúa Giêsu  biết có những người không thuộc nhóm các môn đệ cũng hành nghề trừ quỉ. Chúa Giêsu  trả lời rất rõ ràng và dứt khoát: ‘Đừng ngăn cản ông ta. Vì ai làm phép lạ nhân danh Thầy thì không thể liền sau đó lại nói xấu Thầy’. Như vậy tin mừng của sứ điệp ấy là: Chúa Giêsu  nhìn nhận có sự Thiện đến từ bên ngòai. Thái độ của Ngài  là tiếp nhận và mở ra đón nhận mọi người. Không có nhóm nào là độc quyền điều tốt, sự thiện và sự thật cả. Vấn đề không phải là thái dộ khoan dung, mà là nhìn nhận và khiêm tốn.

Điều đó có nghĩa là Thánh Thần không chỉ hoạt động trong Hội Thánh mà thôi. Ngài còn hoạt động trong toàn thể nhân lọai nữa. Những người thành tâm thiện chí đều hiện diện trong mọi tôn giáo. Chúng ta không giữ độc quyền về lòng bác ái, về chân lí cũng như về sự thánh thiện. Chúng ta không có quuyền giữ Thiên Chúa trong những phạm trù của chúng ta hay trong ý tưởng mà chúng ta có về Người. Tình yêu của Người thì phổ quát. Ước mong mãnh liệt của Người là qui tụ tất cả mọi người và trao ban cho họ đầy tràn sự sống của Người. Nếu chúng ta muốn hòa hợp với Thiên-Chúa-tình-yêu ấy, thì chúng ta phải thay đổi cái nhìn của chúng ta về những người mà chúng ta gặp gỡ trên đường. Sự đánh giá cao ấy phải dành cho anh em chúng ta trong đức tin cũng như đối với tất cả những ai đang tìm kiếm.

Các bài đọc thánh kinh mời kêu mời chúng ta hãy chống lại tất cả những gì ngược lại với Thiên Chúa. Tất cả chúng ta ít nhiều bị cám dỗ xếp loại người khác. Ngay cả khi họ làm một điều gì tốt, chúng ta cứ tiếp tục in trí họ. Họ bị nhốt trong tai tiếng của họ, quá khứ của họ. thái độ từ khước đó trái ngược với tin mừng. Chúa Giêsu   không bao giờ lên án hay in trí bất cứ ai. Ngài đã đón tiếp, tha thứ, nâng dậy. Và ngày hôm nay, Ngài đề cao giá trị điều tốt đẹp nơi mỗi người.

Phần tiếp theo của tin mừng mang lại cho chúng ta những xác định vô cùng chủ yếu. Các thái độ từ khước có thể gây ra nhiều hậu quả tai hại: chúng có thể kéo theo sự sụp đổ những người mềm yếu đức tin nhất. Đó là điều trầm trọng vì Chúa Giêsu  yêu quí những người nhỏ bé như của cải quí báu nhất của Ngài. Ngài luôn luôn ở bên cạnh những kẻ bị lọai trừ và hóa thân nơi mỗi người trong họ. Để tránh những điều tai hại đó, Ngài mời gọi chúng ta phải chặt và nhổ. Chắc chắn, đây không phải là việc giải phẫu. Nếu Chúa Giêsu  nói mạnh như thế, đó là bởi vì Ngài muốn thức tỉnh chúng ta. Ngài muốn chúng ta đo lường tính cách trầm trọng của tội ấy mà chúng ta rất dễ dàng mắc phải.

Mắt làm dịp tội, đó là cặp mắt có một cái nhìn hung dữ, không biết nhận ra điều tốt đẹp nơi người khác, cả khi họ khác biệt với chúng ta. Lúc đó, chúng ta ngăn cấm họ dấn thân và có trách nhiệm. Đó là phản chứng có thể kéo theo nhiều hậu quả trầm trọng. Thật vậy, có nhiều người quay lưng lại với Giáo Hội vì thái độ như thế của một vài người trong chúng ta.

Bàn tay làm dịp tội, đó là đôi bàn tay không bao giờ chìa ra cho người khác, bàn tay bạo lực, từ chối tiếp nhận người khác. Đó cũng là bàn tay viết những điều vu cáo hay xúc phạm trên báo chí. Tất cả những điều đó xảy ra hằng ngày.

Lưỡi làm dịp tội khi tạo nên một bầu khí không trong sạch trong gia đình, làng xóm và nơi làm việc. Đó là tình trạng ô nhiễm trầm trọng hơn ô nhiễm đến từ xe cộ trên đường.

Chân làm dịp tội là đôi chân đi đến người khác để lôi kéo họ làm điều xấu. Đó cũng là đôi chân từ chối đi đến cùng Thiên Chúa. Đời sống trần gian của chúng ta là một cuộc đi tìm Chúa Giêsu . Cũng chính Ngài cho chúng ta hiểu điều đó khi dạy: ‘Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy’. Đi đến với Chúa, chúng ta phải cùng đi chung.

Để khỏi bị sa ngã và chống lại tất cả những gì lôi kéo chúng ta làm sự tội, Chúa Giêsu  nói với chúng ta phải chặt và nhổ, có nghĩa là phải dứt khoát đoạn tuyệt. Cũng giống như Tông đồ Gioan, Chúa Giêsu  cũng muốn hướng dẫn chúng ta thay đổi cái nhìn. Hãy mở rộng tâm hồn đón nhận lời Ngài. Và nhất là, chúng ta đừng quên lời nói của Saint Exupéry: ‘Điều cốt yếu thì mắt không thấy được. Nhìn bằng tâm hồn thì người ta mới thấy rõ’.

Phục vụ Lời ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.