Đức Giám Mục Giáo Phận Mời Gọi Cùng Lần Chuỗi Mân Côi Xin Mẹ Che Chở Khỏi Nạn Dịch Corona

“…Đặc biệt, Tôi muốn mời các bạn trẻ là những người biết sử dụng các phương tiện truyền thông hãy cùng tham dự giờ kinh Mân Côi qua chương trình trực tuyến tại trang web giáo phận. Lời cầu nguyện của đông đảo con cái giáo phận cùng dâng lên chắc chắn sẽ được Đức Mẹ lắng nghe và nhận lời…”

 – Trích lời Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Thư Luân  Lưu Mùa Chay 2020 –

Tham dự giờ kinh trực tuyến:

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.