Thông Báo Giờ Các Thánh Lễ Trực Tuyến của Giáo Phận Xuân Lộc

⏰Giờ lễ:
1)- Lúc 04g30: từ Nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc
2)- Lúc 05g30: từ TGM Xuân Lộc
3)- Lúc 17g30: từ Đan viện Xitô Phước Lý,
4)- Lúc 19g15: từ TGM Xuân Lộc
5)- Riêng Chúa Nhật có Thánh lễ cho Thiếu nhi lúc 07g00, trực tuyến từ Nhà thờ Thái Hòa.
 
Ngoài ra, giờ lần hạt Mân Côi trực tuyến tối thứ Bảy sẽ được dời từ 19g15 lên 18g45, ngay trước Thánh lễ.

kính mời Ông Bà Anh Chị cùng hiệp thông với Giáo Phận.
——————
# Đường link Thánh Lễ được phát trên các trang truyền thông của Giáo Phận :
1. Website Giáo Phận : http://giaophanxuanloc.net/
2. Youtube Giáo Phận Xuân Lộc 
3. Fanpage Giáo Phận Xuân Lộc
 
4. Thánh Lễ Chúa Nhật dành cho Thiếu Nhi:
Trên Kênh Youtube Đuốc Hồng
 
5. Trực tiếp Thánh Lễ từ Đan viện Xito:
Trên Fanpage Gx. Bắc Thần hạt Phước Lý
Kênh Youtube Truyền Thông Giáo xứ Bắc Thần
 

Ban Truyền Thông Giáo Phận Xuân Lộc

 

 

 

Comments are closed.