Thứ 5 Tuần 3 Mùa Chay – Ngày 19/03/2020

Lời Chúa: Mt 1,16.18-21.24a

Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền.

 


Suy niệm

GIUSE – NGƯỜI CÔNG CHÍNH

“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy” (Mt 1,24a).

Hành trình đức tin là hành trình xây dựng mối tương quan với Thiên Chúa, để trở nên người nhà của Người qua việc sống theo lời Người chỉ dạy. Nhờ đó, chúng ta trở nên công chính thánh thiện, trở nên người nhà của Chúa, xứng đáng được hưởng ơn cứu độ là đời sống hạnh phúc vĩnh cửu trong Nhà Người.

Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta đôi nét về gốc tích của Chúa Giêsu. Qua đó, Tin Mừng cũng giới thiệu cho chúng ta hình ảnh thánh Giuse, một người công chính (x. Mt 1,19). Theo Kinh Thánh, một người được coi là công chính là người luôn biết lắng nghe, tin tưởng vào Thiên Chúa và sống theo lời Người chỉ dạy (x. St 15,6 ; Gc 2,23 ; Dt 11,4.7). Quả thế, sau khi biết tin bạn trăm năm của mình mang thai trước khi hai người về chung sống, thánh Giuse đã định tâm bỏ Đức Maria cách kín đáo. Nhưng khi nhận được lời báo mộng của sứ thần, ngài sẵn sàng từ bỏ ý riêng, vâng theo ý Chúa.

Cũng như năm xưa, thánh Giuse đã trở nên cha nuôi Đấng Cứu Thế khi đón nhận thánh ý Thiên Chúa dù ngài không hiểu thấu, dù ngài phải đối diện với thử thách, gian truân ; thì nay, chúng ta đã trở nên con Thiên Chúa khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Quả thế, công đồng Vatican II khẳng định, chúng ta – các môn đệ Chúa Kitô đã “được Thiên Chúa kêu gọi và được công chính hóa trong Chúa Giêsu,… nhờ lãnh nhận phép Thánh Tẩy, bí tích đức tin, đã thực sự trở nên con cái Thiên Chúa và được thông phần vào bản tính Ngài, và do đó, thực sự đã trở nên thánh” (LG 40). Như vậy, với muôn vàn ân sủng, Thiên Chúa đã thánh hóa và biến đổi chúng ta nên con cái của Người, hướng đến sự công chính thánh thiện, để làm chứng nhân của Chúa giữa thế gian, nghĩa là, đón nhận và rao truyền Lời Chúa, tham dự và kéo dài các cử hành phụng vụ vào đời sống, sống yêu thương và thi hành đức bác ái với mọi người.

Lạy Chúa, qua lời bầu cử của thánh Giuse, xin giúp mỗi người chúng con cảm nghiệm được niềm vui và sự bình an khi sống theo thánh ý Chúa, yêu thương phục vụ mọi người, cho dẫu phải vất vả, hy sinh, hay phải chịu dèm pha, xa lánh. Nhờ đó, chúng con được tiếp thêm sức mạnh để vững tâm dấn thân theo Chúa trên con đường nên thánh, vươn tới sự công chính thánh thiện như lòng Chúa ước mong. Amen.


Comments are closed.