Thông Báo Mới Và Hướng Dẫn Phụng Vụ Tuần Thánh Tại Các Giáo Xứ Trong Giáo Phận Xuân Lộc

Kính thưa Quý Cha Quản hạt, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Phó tế,
                 Quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận,
 
Trong thông báo của Vp. TGM ngày hôm qua “Thông báo về Ngày Toàn quốc cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt và về Tuần Thánh”, có phần chương trình trực tuyến Tuần Thánh của Giáo phận.

Tải về Hướng Dẫn Mục Vụ Tuần Thánh
Tải về Bản Văn Thánh Lễ trong Thời Đại dịch COVID19

Nay chương trình này có một số thay đổi, chúng con đã update và xin gửi lại, tách làm 02 phần: 

–  Phần  “Chương trình trực tuyến” (có update): 

Chiều – tối nay, Thứ Bảy ngày 04.04.2020:   không có Thánh lễ
 lúc 18g45:     Lần hạt Mân Côi – Chầu Thánh Thể –
                      Dâng gia đình và Giáo phận cho Đức Mẹ.

1.       Chúa nhật Lễ Lá:
1)   Lúc 04g30:   từ Nhà thờ Chính Tòa,
2)   Lúc 06g00:   từ Toà Giám mục  –  Các Chúa nhật khác lúc 05g45,
3)   Lúc 07g00:   từ Nhà thờ Thái Hòa (lễ Thiếu nhi),
4)   Lúc 17g30:   từ Đan viện Xitô Phước Lý,
5)   Lúc 19g15:   từ Toà Giám mục.
2.       Từ Hai đến Thứ Tư Tuần Thánh:
1)    Lúc 04g30:   từ Nhà thờ Chính Tòa,
2)    Lúc 05g30:   từ Toà Giám mục,
3)    Lúc 17g30:   từ Đan viện Xitô Phước Lý,
4)    Lúc 19g15:   từ Toà Giám mục.
3.       Thứ Năm Tuần Thánh:
1)    Lúc 05g30:   Lễ Truyền Dầu  –  từ Toà Giám mục,
2)    Lúc 17g00:   Lễ Tiệc Ly   –   từ Nhà thờ Chính Tòa,
3)    Lúc 18g00:   Lễ Tiệc Ly   –   từ Nhà thờ Thái Hòa (lễ Thiếu nhi),
4)    Lúc 19g15:   Lễ Tiệc Ly   –   từ Toà Giám mục,
5)        20g30 đến 22g30:   Các giờ Chầu Thánh Thể  –  từ Toà Giám mục.
4.       Thứ Sáu Tuần Thánh: Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa 
1)    Lúc 15g00:   từ Toà Giám mục,
2)    Lúc 17g00:   từ Nhà thờ Chính Tòa
3)    Lúc 18g00:   từ Nhà thờ Thái Hòa (cho Thiếu nhi),
4)    Lúc 19g15:   Đàng Thánh Giá  –  từ Toà Giám mục.
5.       Thứ Bảy Tuần Thánh:  Vọng Phục Sinh
1)    Lúc 19g00:   từ Nhà thờ Thái Hòa (cho Thiếu nhi),
2)    Lúc 19g15:   từ Toà Giám mục,
3)    Lúc 21g00:   từ Nhà thờ Chính Tòa.
 
–  Phần  “Thông báo về Ngày Toàn quốc cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt và về Tuần Thánh” (các thông báo khác):
 
 1.       Trong Thư Chung của Đức Cha Chánh Giuse mời gọi Giáo phận thực hiện Tuần Tam nhật, xin Chúa che chở mọi người khỏi cơn đại dịch CoViD-19, có việc Quý Đức Cha và một số Cha đại diện cầu nguyện cho Giáo phận. Nay giờ cầu nguyện này thay đổi, không có các Cha đại diện nữa và được thực hiện trực tuyến từ Toà Giám mục lúc 18g45 ngày 04.04.2020. Xin mọi người cùng hiệp thông giờ cầu nguyện, xin Chúa cứu chữa tất cả chúng ta.
2.       Chúng con kính gửi Quý Cha bản văn Thánh lễ trong thời gian đại dịch của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, do HĐGMVN chuyển ngữ. Xin Quý Cha hiệp thông cùng Giáo Hội Việt Nam dâng Thánh lễ này (với Kinh Tiền tụng Thương khó 1) vào ngày Toàn quốc cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt bắt đầu từ chiều nay, thứ Sáu, 03.04 đến chiều mai, thứ Bảy, 04.04.2020, do HĐGM tổ chức.
3.       Ngoài các Giáo xứ có chương trình đã được Đức Cha chấp thuận dâng lễ trực tuyến, xin các Giáo xứ trong Tuần Thánh cũng như trong thời gian dịch bệnh, mỗi ngày chỉ dâng một Thánh lễ. Đức Cha xin Quý Cha tuân thủ việc “dâng Thánh lễ không có giáo dân”.
4.       Riêng các nghi thức quan trọng trong Tuần Thánh, cụ thể là: Lễ Lá (Chúa nhật 05.04), Lễ Tiệc ly (09.04), Thương khó Tưởng niệm cuộc của Chúa (10.04), Vọng Phục Sinh (11.04) và Lễ Phục Sinh (12.04), do nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh có những diễn biến phức tạp hơn, nay xin Quý Cha chỉ dâng lễ với Quý Chức Thường vụ Ban Hành giáo và giữ những quy định phòng chống dịch: khoảng cách 2mét/ người, đeo khẩu trang, khử trùng tay…
 
Hiện nay, một số nơi, người dân còn xem nhẹ việc phòng chống dịch. Với tinh thần trách nhiệm cộng đoàn và với cộng đồng xã hội, xin Quý Cha, Quý Tu sĩ tuân thủ các hướng dẫn của Toà Giám mục và các quy định của các vị hữu trách dân sự về phòng chống dịch bệnh để làm gương và hướng dẫn người dân thực hiện tốt.
 
Kính chúc Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ và mọi người Tuần Thánh sốt sắng và nhiều hồng ân Thiên Chúa.
 

 

Văn phòng TGM xin kính báo

Lm. Fx. Đỗ Đức Lực

 

Comments are closed.